Katedra Medycyny Laboratoryjnej - main photo

Katedra Medycyny Laboratoryjnej została utworzona 1 marca 2011 roku pod nazwą Katedry Analityki Medycznej na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych (Uchwała nr 607).

Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko i anglojęzycznych na kierunku Lekarskim, a także na kierunku Ratownictwo Medyczne i Dietetyka.
Do większych osiągnięć naukowych i dydaktycznych Katedry należy utworzenie ćwiczebnego laboratorium analitycznego dla studentów.