Adres korespondencyjny

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie


Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Pielęgniarstwa

Ul. Żołnierska 14 C

Sekretariat Katedry:

mgr Paulina Siemińska

e-mail: paulina.sieminska@uwm.edu.pl

Tel.(089) 524 61 54

mgr Magdalena Bałdyga-Rudlewska

e-mail: magdalena.rudlewska@uwm.edu.pl

Tel.(089) 524 61 54