Katedra Pediatrii - main photo

 

Katedra Pediatrii została powołana w dniu 16.06.2008 na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zarządzeniem Rektora UWM na podstawie Uchwały Senatu UWM z dnia 13.06.2008 roku.
W dniu 22 stycznia 2009 roku, na zebraniu pracowników Katedry Pediatrii, powołano Pana dr hab. n. med. Piotra Jurkowskiego, Prof. UWM na stanowisko Kierownika Katedry. Pan Dr hab. n. med. Piotr Jurkowski, Prof. UWM pełnił funkcję Kierownika Katery do dnia 30.09.2018.

 

W dniu 11.01.2019 roku, na zebraniu pracowników Katedry Pediatrii powołano Panią Dr hab. n. med. Alinę Małgorzatę Minarowską, Prof. UWM na stanowisko Kierownika Katedry Pediatrii.

 

Badania naukowe prowadzone w ramach Katedry Pediatrii dotyczą szerokorozumianego wpływu czynników środowiskowych na rozwój organizmów i tkanek. Katedra równolegle realizuje badania dotyczące wspomagania decyzji w medycynie za pomocą zaawansowanych metod statystycznych.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze Pediatrii realizują zajęcia z przedmiotów Pediatria i pielegniarstwo pediatryczne, Neonatologia i opieka neonatologiczna, Pediatria 1/2, Pediatria 2/2, Stany nagłe w pediatrii z uwzględnieniem neonatologii, Fizjologia i patologia okresu rozwojowego, Podstawy pediatrii, Choroby wieku dziecięcego . Ponadto studenci wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Lekarskiego mogą poszerzać swoją wiedzę oraz zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach Koła Naukowego Pediatrii działającego przy Katedrze Pediatrii. Spotkania takie pozwalają studentom na pogłębienie swojej wiedzy z zakresu pediatrii pod czujnym okiem doświadczonych lekarzy pediatrów.

 

Plany rozwojowe Katedry Pediatrii związane są z rozwojem młodej kadry naukowej, a także z zatrudnieniem nowych pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Rozwój naukowy oparty jest głównie o badania własne oraz pozyskiwane granty z KBN (udział w grantach i projektach wewnętrznych i zewnętrznych).
Katedra ogromną wagę przywiązuje się do unowocześniania procesu dydaktycznego oraz rozwoju Koła Naukowego Pediatrii.