Kryteria Rekrutacji

Studia Stacjonarne - Nowa matura

   
 
  
    
    

Lp.

Kierunek 
studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych 
z przedmiotów w części pisemnej 
egzaminu maturalnego występujących 
na świadectwie dojrzałości.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Dietetyka

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Ratownictwo medyczne

 

1.  Biologia
2.  Chemia
3.  Fizyka i astronomia
4.  Język obcy nowożytny*
5.  Matematyka

*

język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych.

Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów
w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

 

Studia Stacjonarne - Stara Matura

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych 
z przedmiotów na egzaminie dojrzałościwystępujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględniane przedmioty

1.

Kierunek lekarski - studia w języku. polskim

1.Biologia
2.Chemia
3.Fizyka*** lub matematyka

2

Kierunek lekarski - studia w języku angielskim

1. Biologia
2. Język angielski
3. Chemia lub fizyka***

3.

Pielęgniarstwo

 

1.Biologia**
2.Chemia
3.Język obcy nowożytny*

4. Fizyka

5. Matematyka

4.

Położnictwo

5.

Dietetyka

6.

Ratownictwo medyczne

*

język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** 

w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do  obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

***

lub fizyka z astronomią