Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii - main photo

Z zarządzeniem nr 138/2019 z dnia 31.12.2019 r. zmienia się nazwa na Katedrę Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc.

W skład zespołu pracowników wchodzą specjaliści praktycy z różnych dziedzin medycznych. Ogólna tematyka działalności naukowej Katedry Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego koncentrują się wokół zagadnień monitorowania stanu zdrowia populacji, promocji, profilaktyki, ekonomiki w ochronie zdrowia, systemów organizacyjnych ochrony zdrowia, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz propagowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warmii i Mazur.

Badania naukowe realizowane w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego:

- Problemy zagadnień wewnątrzszpitalnych, metody zarządzania placówkami opieki zdrowotnej oraz determinantami poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego.

- Badania wpływu lipopolisacharydu (LPS) pałeczek Salmonella na wybrane substancje biologicznie czynne związane z występowaniem chorób przewlekłych i neurodegeneracyjnych w wybranych modelach doświadczalnych.

- Salmonella spp. problemem zdrowia publicznego - analiza porównawcza z wykorzystaniem spektrometrii mas struktury lipopolisacharydów (LPS) pałeczek Salmonella   pozyskanych od chorych i nosicieli z województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2014 - 2017

-  Niedobory witamin K2 i D3 w populacji osób w wieku 20-25 lat na terenie Warmii i Mazur.

- Ocena efektów kompleksowej rehabilitacji (ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej) pacjentów z deficytami ruchowymi w kończynie górnej.

- Badania stylu życia i ocena znajomości profilaktyki mieszkańców Warmii i Mazur i studentów.

- Badania komunikacji i funkcjonowania chorych oraz ich rodzin w kontekście chorób przewlekłych i rzadkich.

Katedra kształci studentów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, położnictwo, logopedia, biologia medyczna, pedagogika specjalna oraz nauki o rodzinie.