Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii - main photo

Z zarządzeniem nr 138/2019 z dnia 31.12.2019 r. zmienia się nazwa na Katedrę Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego.

W skład zespołu pracowników wchodzą specjaliści praktycy z różnych dziedzin medycznych. Ogólna tematyka działalności naukowej Katedry Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego koncentrują się wokół zagadnień monitorowania stanu zdrowia populacji, promocji, profilaktyki, ekonomiki w ochronie zdrowia, systemów organizacyjnych ochrony zdrowia, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz propagowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warmii i Mazur.

Badania naukowe realizowane w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego:

- Problemy zagadnień wewnątrzszpitalnych, metody zarządzania placówkami opieki zdrowotnej oraz determinantami poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego.

- Badania dotyczące biologicznych zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym patogenów infekcyjnych i ich wpływu na procesy nowotworzenia oraz na zaburzenia neurodegeneracyjne, immunologiczne i metaboliczne.

- Badania z użyciem baz danych dotyczących zdrowia oraz metod obserwacyjnych w aspekcie chorób cywilizacyjnych i ich prewencji.

- Badania nad zagrożeniami zdrowia publicznego wynikającymi z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

-  Niedobory witamin K2 i D3 w populacji osób w wieku 20-25 lat na terenie Warmii i Mazur.

- Badania stylu życia i ocena znajomości profilaktyki mieszkańców Warmii i Mazur i studentów.

- Badania komunikacji i funkcjonowania chorych oraz ich rodzin w kontekście chorób przewlekłych i rzadkich.

Katedra kształci studentów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, położnictwo, logopedia oraz fizjoterapia.