Konferencje Naukowo - Szkoleniowe

 

XV Olsztyński Dzień Fizjoterapii temat „ Fizjoterapia w ortopedii i sporcie” 12.04.2019 

http://www.osw.olsztyn.pl/xv-olsztynski-dzien-fizjoterapii/

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Krzysztof Klukowski – przewodniczący

Prof. dr hab. Jerzy Widuchowski

Prof. dr hab. Andrzej Pucher

Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

Dr hab. Tadeusz Trzaska, prof. OSW

Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Dr hab. Krzysztof Mazurek

Dr hab. Andrzej Suchanowski

Dr hab. Marcin Tyrakowski

Dr Ryszard Biernat

Dr n. med. Leonard Januszko

Dr n. med. Joanna Białkowska

 

W Sesji plakatowej dwie prezentacje pt.: 

- „ Rola logopedy w diagnostyce zaburzeń mowy u pacjentów z zaburzeniami mowy po urazach czaszkowo-mózgowych” – Karolina Seredocha, dr Joanna Białkowska. 

- „ Możliwości oceny funkcjonalnej ręki za pomocą testu Jebsena Taylora” – dr Joanna Białkowska., dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna., mgr Marta Andrzejczak. 

*************************************************************************************

Regionalna Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. „Pacjent z NTM – Leczenie, Pielęgnacja i Opieka – Najnowsze standardy” 09.11.2018 

 W skład komitetu naukowego m. in. dr n. med. Joanna Białkowska 

Wykładowcy:

Dr Honorata Błaszczyk

Dr hab. Konrad Futyma

mgr Piotr Lenicki

mgr Beata Stepanow

dr n. o zdr. Elżbieta Szwałkiewicz

*************************************************************************************

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

"Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy"  8–9 czerwca 2018 

http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/index.php/ptl/oddzialy-ptl/oddzial-warminsko-mazurski/aktualnosci-oddzialu-warminsko-mazurskigo/822-diagnoza-terapia-i-wsparcie-osob-z-zaburzeniami-mowy

Komitet organizacyjny:

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - przewodnicząca

prof. nadzw. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

dr Joanna Białkowska

dr  Monika Czerepowicka

dr Ewa Hrycyna

dr Magdalena Zaorska

dr Edyta Zomkowska

mgr Natalia Buczek

mgr Aneta Maculewicz

mgr Agnieszka Rakowska

mgr Elżbieta Szmyt

Weronika Durzyńska

Zuzanna Jaźwińska

Jolanta Jędrzejewska

Anita Perużyńska

Natalia Sacharuk

Paulina Siemienkiewicz

Klaudia Szydlik