Konsorcjum Naukowo-Technologiczne ,,Zdrowe Życie”

 

W trakcie spotkania Konsorcjum Naukowo – Technologicznego ,,Zdrowe Życie",  które odbyło się w Olsztynie w dn. 19.01.2024 na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, w Centrum Konferencyjnym ,,Stara Kotłownia" , zaprezentowane zostały następujące wystąpienia i prezentacje:

 

 

 1. Wystąpienie Prorektora UWM - dr hab. Pawła Wysockiego prof. UWM
 2. Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Marcina Kuchcińskiego
 3. Analiza potrzeb inwestycyjnych regionu w zakresie inteligentnej specjalizacji gospodarczej "Zdrowe Życie”- dr Jarosław Klimczak
 4. Szkolenia w zawodach medycznych i około-medycznych szansą rozwoju nowej specjalizacji gospodarczej „Zdrowe Życie” – przedstawiciel UWM Olsztyn
 5. Przykłady projektów naukowo-badawczych jako efekty współpracy członków konsorcjum „Zdrowe Życie”:
 6. „Przeciwdziałanie skutkom upadków pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Barczewie” - Andrzej Abako- Starosta Powiatu Olsztyńskiego
 7. „Technologiczne komponenty nowoczesnego systemu opieki i ochrony zdrowia” - Michał Ciach – Techintegra
 8. „Regionalne Centrum Badawczo Diagnostyczne Sportów Paraolimpijskich Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim" - Jacek Wiśniowski- Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
 9. „Wykorzystanie tomografii komputerowej w bezinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej” – Adam Gorlo – Cadriovita
 10. „Wykorzystanie telemedycyny w ocenie zdrowia pacjentów w trakcie procesu rehabilitacji” - prof. Tomasz Kościelny – Mediguard SA
 11. Założenia programu promocji turystyki zdrowotnej w regionie Warmii i Mazur- dr Anna Białk-Wolf , Mariusz Arent –  Fundacja Proturmed

Przewodniczący Rady Konsorcjum dr Jarosław Klimczak w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki analizy ofert turystyki zdrowotnej obiektów uzdrowiskowych i medycznych w której wykorzystane zostały materiały przygotowane przez studentów kierunku fizjoterapia w ramach realizacji przedmiotu Turystyka Zdrowotna.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób reprezentujących jednostki naukowo badawcze , branżę turystyczną i medyczną i  przedstawiciele władz samorządowych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz studenci Koła Naukowego ,,Zdrowe Życie”, które powstało w Szkole Zdrowia Publicznego UWM.