Oferta szkoleń i warsztatów skierowana do studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego.

Szanowni Studenci!

Informujemy, że od 1 października 2019 roku Szkoła Zdrowia Publicznego uczestniczy w programie ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podnoszenia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”. Realizacja programu potrwa do 30 września 2023 roku. W ramach programu oferowane są szkolenia i warsztaty dla studentów/ek kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Dla studentów/ek w ramach Zadania 9 ,,Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoZ” oferowane są:     

I. Dla kierunku Pielęgniarstwo warsztaty:

1. Zasady współpracy w zespole terapeutycznym.

2. Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

 

II. Dla kierunku Położnictwo warsztaty:

1.      Nowoczesne techniki diagnostyczne dla położnych ultrasonografia.

2.      Karmienie piersią w praktyce szpitala.

3.      Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu; warsztaty psychologiczne.

 

III. Dla kierunku Ratownictwo Medyczne certyfikowane szkolenia i warsztaty:

1.      Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe.

2.      Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

3.      Certyfikowany Kurs Ratownik WOPR.

 

Realizacja certyfikowanych szkoleń i warsztatów oferowana jest dla studentów/ek studiów I i II stopnia kierunek pielęgniarstwo (4 ostatnie semestry), I stopień kierunek położnictwo (4 ostatnie semestry), I stopień kierunek ratownictwo medyczne (4 ostatnie semestry).

 

Szczegółowe zasady rekrutacji i kontaktu z osobami odpowiedzialnymi zostaną Państwu przedstawione wkrótce. Zapraszam do udziału w Projekcie. Na bieżąco będą zamieszczane informacje m.in. na stronie internetowej Szkoły Zdrowia Publicznego.

 

 

W załączniku udostępniamy Państwu szczegółowe programy kursów.

 

 

Koordynator Projektu

dr n. med. Ewa Kupcewicz