Katedra Biologii Medycznej - main photo

Katedra Biologii Medycznej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego została powołana Uchwałą Senatu Nr 316 z dnia 13 czerwca 2008 roku. Twórcą Katedry i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski. Od 1 lipca 2010 r. funkcję kierownika Katedry pełni prof. dr hab. n. biol. Ewa Dzika.

Katedra Biologii Medycznej realizuje działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia z takich przedmiotów jak: Biologia molekularna i Genetyka oraz Parazytologiia lekarska dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego oraz z przedmiotów Mikrobiologia i Parazytologia oraz Genetyka dla studentów Kierunków Pielęgniarstwo; z przedmiotów Parazytologia oraz Genetyka dla Kierunku Dietetyka. Natomiast na Kierunku Ratownictwo Medyczne odbywają się zajęcia z przedmiotu Biologia i mikrobiologia.

Katedra posiada dwie w pełni wyposażone sale mikroskopowe, przystosowane do samodzielnej pracy studenta z mikroskopem biologicznym oraz stereoskopowym.

Przy Katedrze od 26 marca 2013 roku działa Studenckie Koło Naukowe Parazytologii "Vermis". Opiekunem Koła jest dr n. biol. Katarzyna Kubiak.