Zasady obowiązujęce studentów w okresie pandemii

 

Zasady obowiązujące studentów podczas odbywania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, ćwiczeń i zajęć klinicznych na terenie placówek związanaych z ochrona zdrowia na terenie Olsztyna, w roku akademickim 2021/2022

 

Warunkiem rozpoczęcia zajęć na terenie szpitali w Olsztynie, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, zajęcia kliniczne, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe) jest okazanie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC)

lub

Osoby, które nie odbyły pełnego cyklu szczepień przeciw COVID-19 zobowiązane są do okazania przed rozpoczęciem zajęć na terenie szpitali w Olsztynie, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, zajęcia kliniczne, zajęcia praktyczne) Olsztyn ujemnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2

UWAGA:

Osoby, które nie odbyły pełnego cyklu szczepień przeciw COVID-19 zobowiązane są do okazania przed rozpoczęciem zajęć negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, na terenie:

  • Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie <72 godziny przed rozpoczęciem zajęć (test PCR)
  • Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  w Olsztynie w dniu rozpoczęcia zajęć (test antygenowy)
  • MSWiA w Olsztynie 48 godzin przed dniem rozpoczęcia zajęć (test PCR lub test antygenowy)

Przed zajęciami należy przedstawić dokument negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 potwierdzający wykonanie testu we wskazanym terminie. Sprawdzanie i odnotowanie powyższych warunków spoczywa na osobach prowadzących lub odpowiedzialnych za zajęcia dydaktyczne.  


Istnieje możliwość bezpłatnego wykonania testu antygenowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie w Punkcie Pobrań wymazów SARS-CoV-2, który znajduje się przy głównym wjeździe do szpitala po prawej stronie (czerwony budynek – oznaczony  Punkt Pobrań wymazów SARS-CoV-2). Test można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 10.00. Przy zgłoszeniu się do pobrania wymazu w kierunku SARS-CoV-2 należy okazać:  legitymację studencką, dowód osobisty oraz podać: nazwę uczelni, kierunek studiów, rok studiów) .

lub

Wykonania bezpłatnie testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego <72 godziny przed rozpoczęciem zajęć w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Chęć wykonania badania należy zgłosić 3 dni przed planowanym badaniem do z-cy dyrektora ds.pielęgniarstwa Ewy Romankiewicz e.romankiewicz@wssd.olsztyn.pl, tel.608728407 Zgłoszenie powinno zawierać PESEL, imię i nazwisko, nr telefonu. Punkt pobierania wymazów znajduje się w Zakaźnej Izbie Przyjęć, wjazd oznaczony tablicami i strzałkami od ul. Dworcowej lub Żołnierskiej.


W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, istnieje możliwość dla osób niezaszczepionych zaszczepienia się cyklem szczepień przeciw COVID-19 oraz możliwość szczepienia dawką przypominającą  (trzecia dawka szczepionki). Dawkę przypominającą można przyjąć po upływie ≥6 miesięcy od zakończenia podstawowego schematu szczepienia. Osoby zainteresowane trzecią dawką szczepienia mogą zgłaszać się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Szczepienia wykonywane są w budynku Przychodni parter – gabinet szczepień COVID-19. Szczepienia wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00.

lub

Istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 dla studentów. Studentów niezaszczepionych p-Covid-19, bądź wyrażających chęć zaszczepienia się 3-dawką ( po upływie co najmniej 6 m-cy od 2-ej dawki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w Poradni Medycyny Rodzinnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny Tel.89/5393438. 89/5393388.

W przypadku wystąpienia gorączki (temperatura ≥ 38°C), utrata węchu/smaku lub innych objawów mogących świadczyć o zakażeniuwirusem SARS-CoV-2, należy skontaktować się z wykładowcą, nauczycielem akademickim, opiekunem zajęć praktycznych, opiekunem praktyk zawodowych. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach do czasu zdiagnozowania przyczyny tego stanu oraz wyleczenia infekcji.

PRZYPOMINAMY

  1. Należy unikać tworzenia się grup przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach– obowiązuje dystans społeczny.
  2. Czekając na zajęcia oraz podczas zajęć należy zachować odstęp minimum 1,5 - 2 m
  3.  Czekając na zajęcia oraz podczas zajęć należy mieć osłonięte usta i nos (maseczka).
  4. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia należy zdezynfekować ręce (zgodnie z obowiązującą procedurą dezynfekcji rąk, preparat na bazie alkoholu, min. 60%).

Opracowała:
spec. piel. epidemiologicznego
mgr Iwona Wołosewicz

Dodatkowo, w załącznikach, szczegółowe zasady funkcjionowanie w olsztyńskich szpitalach: