Wykaz opiekunów roku

Opiekun I roku - studia Io - licencjackie
mgr piel. Stanisław Orzechowski

Katedra Pielęgniarstwa

ul. Żołnierska 14c, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524 61 54
 
Opiekun II roku - studia Io - licencjackie
mgr piel. Katarzyna Młynarska

Katedra Pielęgniarstwa

ul. Żołnierska 14c, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524 61 54

 
Opiekun III roku - studia Io - licencjackie

 mgr piel. Zofia Jurczyk

Katedra Pielęgniarstwa

ul. Żołnierska 14c, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524 61 54

Opiekun I roku - studia IIo - magisterskie

dr n.ekon. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Katedra Pielęgniarstwa

ul. Żołnierska 14c, 10-561 Olsztyn 
tel. +48 89 524 61 54
Opiekun II roku - studia IIo - magisterskie
dr n.o zdr Lucyna Kiełbasa

Katedra Pielęgniarstwa

ul. Żołnierska 14c, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524 61 54