UWAGA! UWAGA!

ZAWODY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 

      Już  20 maja 2021 r. odbędą się

I Ratownicze Zawody Symulacji Medycznej w Centrum Symulacji Medycznej.

 

      Do zawodów zapraszamy studentów z kierunku Ratownictwo Medyczne:

      dwa zespoły z II roku,

      dwa zespoły z III roku

      jeden zespół w którym mogą być studenci roku I, II lub III.

 

Każdy zespół liczy 5 osób.

 

O możliwości udziału w Zawodach decyduje czas zgłoszenia.

 

ZAPISY!!

 

      Od 23.04.2021, od godz. 8:00 do 15:00 zapraszamy chętne zespoły do sali 207 Centrum Symulacji Medycznej w celu wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

       

      Zapraszamy CAŁY ZESPÓŁ aby każdy mógł wpisać siebie

 

Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu koncentruje swoja działalność dydaktyczną i naukową w obszarze medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej i katastrof.

           Głównym zadaniem Zakładu Ratownictwa Medycznego jest kształtowanie i rozpropagowanie nawyku udzielania samodzielnej pomocy w fazie przedszpitalnej jak i pod nadzorem w zakładach opieki zdrowotnej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.

            Zajęcia praktyczne realizowane są w salach przystosowanych do oceny umiejętności praktycznych z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności. Wykorzystywany jest również sprzęt i aparatura medyczna stosowana w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Praktyki zawodowe odbywają się w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach ratunkowych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym) oraz jednostkach z nim współpracujących (Państwowej Straży Pożarnej).

           Zespół Zakładu Ratownictwa Medycznego tworzą pasjonaci i praktycy ratownictwa medycznego. Ludzie wykonujący na różnych szczeblach zawody związane z organizacją Państwowego Ratownictwa Medycznego. Prowadzący badania naukowe w obszarach z nimi związanych.

          Nad rozwojem procesu dydaktycznego i naukowego jednostki i jej pracowników czuwa Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM