Zakład Ratownictwa Medycznego

Katedra Ratownictwa Medycznego Szkoły Zdrowia Publicznego koncentruje swoja działalność dydaktyczną i naukową w obszarze medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej i katastrof.

           Głównym zadaniem Katedry Ratownictwa Medycznego jest kształtowanie i rozpropagowanie nawyku udzielania samodzielnej pomocy w fazie przedszpitalnej jak i pod nadzorem w zakładach opieki zdrowotnej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.

            Zajęcia praktyczne realizowane są w salach przystosowanych do oceny umiejętności praktycznych z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności. Wykorzystywany jest również sprzęt i aparatura medyczna stosowana w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Praktyki zawodowe odbywają się w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach ratunkowych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym) oraz jednostkach z nim współpracujących (Państwowej Straży Pożarnej).

           Zespół Katedry Ratownictwa Medycznego tworzą pasjonaci i praktycy ratownictwa medycznego. Ludzie wykonujący na różnych szczeblach zawody związane z organizacją Państwowego Ratownictwa Medycznego. Prowadzący badania naukowe w obszarach z nimi związanych.

          Nad rozwojem procesu dydaktycznego i naukowego jednostki i jej pracowników czuwa Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego dr Paweł Jastrzębski.