Publications

PUBLIKACJE 2024

- Osowiecka K., Szwiec M., Dolińska A., Gwara A., Kurowicki M., Kołb-Sielecki J., Działach E., Radecka W., Nawrocki S., Rucińska M.: Unmet non-medical needs of cancer patients in Poland: a quantitative and qualitative study : Supportive Care in Cancer: 2024, 32 (3), s. 1-16

PUBLIKACJE 2023  


- Moczulska B., Leśniewska S., Osowiecka K., Gromadziński L. Treatment of arterial hypertension in patients with severe obesity: Acta Elbingensia: 2023, 50 (1), s. 19-25 

Wolszczak-Biedrzycka B U., Dorf J., Wojewódzka-Żelezniakowicz M., Żendzian-Piotrowska M., Dymicka-Piekarska V., Matowicka-Karna J., Maciejczyk M.: Changes in chemokine and growth factor levels may be useful biomarkers for monitoring disease severity in COVID-19 patients; a pilot study: Frontiers in Immunology: 2023, 14, s. 1-13

- Dziamałek-Macioszczyk P, Winiarska A, Pawłowska A, Wojtacha P, Stompór T. Patterns of Dickkopf-3 Serum and Urine Levels at Different Stages of Chronic Kidney Disease. J Clin Med. 2023 Jul 15;12(14):4705. doi: 10.3390/jcm12144705. PMID: 37510820; PMCID: PMC10380869.; 

- Sosnówka-Czajka E, Skomorucha I, Obremski K, Wojtacha P. Performance and meat quality of broiler chickens fed with the addition of dried fruit pomace. Poult Sci. 2023 Jun;102(6):102631. doi: 10.1016/j.psj.2023.102631. Epub 2023 Mar 9. PMID: 37004287; PMCID: PMC10091109.; 

- Łuba M., Mikołajczyka T.,*, Kuczyński M. , Pierożyński B. , Jasiecka-Mikołajczyk A. , Rasiński B., Wojtacha P. Electrochemical purification of Disperse Red 167 azo dye-based synthetic wastewater through the electrooxidation and electrocoagulation with Fe ions derived from Cu/Fe macro-corrosion galvanic cel 287 (2023) March 67–79  doi: 10.5004/dwt.2023.29355;

- Wolszczak-Biedrzycka Blanka U., Dorf JustynaWojewódzka-Żeleźniakowicz MarzenaŻendzian-Piotrowska MałgorzataDymicka-Piekarska ViolettaMatowicka-Karna JoannaMaciejczyk Mateusz (obcy).: Unveiling COVID-19 Secrets: Harnessing Cytokines as Powerful Biomarkers for Diagnosis and Predicting Severity: Journal of Inflammation Research: 2023, 16, s. 6055-6070 

 - Maksymowicz S., Siwek T.: Diagnostic odyssey in amyotrophic lateral sclerosis: diagnostic criteria and reality: Neurological Sciences: 2023, s. 1-6 

Maksymowicz S.: AI, czyli cyfrowy homo sapiens. Będziemy dla niej tylko mrówkami: Technosapiens : o świecie w czasach rewolucji cyfrowej / redakcja Stanisław Maksymowicz Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023, s. 29-32 

- Gajewski T., Maksymowicz S.: Big Data. Technologiczny autorytaryzm i nowy cyfrowy feudalizm: Technosapiens : o świecie w czasach rewolucji cyfrowej / redakcja Stanisław Maksymowicz Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023, s. 82-85

- Maksymowicz S.: Bitcoin - cyfrowy tulipan XXI wieku: Technosapiens : o świecie w czasach rewolucji cyfrowej / redakcja Stanisław Maksymowicz Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023, s. 138-143 

- Maksymowicz S.: Cyfrowy feudalizm, heretycy i prorocy: Technosapiens : o świecie w czasach rewolucji cyfrowej / redakcja Stanisław Maksymowicz Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023, s. 63-65

- Maksymowicz S.: Czas na technorealizm: Technosapiens : o świecie w czasach rewolucji cyfrowej / redakcja Stanisław Maksymowicz Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023, s. 13-18

Maksymowicz S.: Największe wydarzenie w historii ludzkości: Technosapiens : o świecie w czasach rewolucji cyfrowej / redakcja Stanisław Maksymowicz Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023, s. 23-28 

Maksymowicz S.Otworzyć czarne pudełko AI. Nasza autorka nigdy nie istniała: Technosapiens : o świecie w czasach rewolucji cyfrowej / redakcja Stanisław Maksymowicz Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023, s. 49-52 

- Astropolitik. Klasyczna geopolityka w erze kosmicznej / aut.: Everett C. Dolman; red. S. Maksymowicz: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023: 398 s. Świat w cieniu wojny / aut.: R. Kuraszkiewicz; red. S. Maksymowicz Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023: 381 s.

- Technosapiens : o świecie w czasach rewolucji cyfrowej / redakcja S. Maksymowicz Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2023: 381 s. 

- Mikołajczyk M., Pytasz-Kołodziejczyk A., Mikołajczyk A.: Włodzimierz Józef Godłowski (1900-1940): Journal of Neurology: 2023, s. 1-3

- Andrzejczak A., Rucińska M., Żarłok E., Osowiecka K.: Health care system and patient-related factors affecting low cancer screening participation in Poland: Preventive Medicine Reports: 2023, 36, s. 1-7

Bytowska Z. K.Korewo-Labelle D.Berezka P.Libionka W.Kloc W., Kaczor J.J..: Impact of 12 Weeks of Vitamin D3 Administration in Parkinson's Patients with Deep Brain Stimulation on Kynurenine Pathway and Inflammatory Status: Nutrients: 2023, 15 (17), s. 1-11 

Antkowiak Ł.Rogalska M.Stogowski P.Bruzzaniti P.Familiari P.Rybaczek M.Klepinowski T.Grzyb W.Zimny M.Węclewicz M. M.Kasperczuk A.Kloc W., Rudnik A.Sagan L.Lyson T.Mariak Z.Santoro A.Mandera M.: External validation of the Ruptured Arteriovenous Malformation Grading Scale (RAGS) in a multicenter adult cohort: Acta Neurochirurgica: 2023, 165 (4), s. 975-981 

Biedrzycki G.Wolszczak-Biedrzycka B.U., Dorf J.Michalak D.Żendzian-Piotrowska M.Zalewska AnnaMaciejczyk M.: Antioxidant and Anti-Glycation Potential of H2 Receptor Antagonists - In Vitro Studies and a Systematic Literature Review: Pharmaceuticals: 2023, 16 (9), s. 1-19 

Czeremszyńska B.Socha J.Rygielska A.Walewska A.Gabor M.Pruska-Pich D.Osowiecka K., Kepka L.: Dosimetric comparison of three-dimensional conformal radiation therapy, intensity-modulated radiation therapy, and volumetric-modulated arc therapy for free-breathing whole-breast irradiation: A planning study: Indian Journal of Cancer: , 60 (2), s. 258-265 

Gielniewski B.Poleszak K.Roura A.-J.Szadkowska P.Jacek K.Król S.Guzik R.Wiechecka P.Maleszewska M.Kaza B.Marchel A.Czernicki T.Koziarski A.Zielińnski G.Styk A.Kawecki M.Szczylik C.Czepko R.Banach M.Kaspera W.Szopa W.Bujko M.Czapski B.Ząbek M.Iżycka-Świeszewska E.Kloc W.Nauman P.Cieslewicz J.Grajkowska W.Morosini N.Noushmehr H.Wojtas B.Kamińska B.: Targeted sequencing of cancer-related genes revealsa recurrent TOP2A variant which affects DNA bindingand coincides with global transcriptional changesin glioblastoma: International Journal of Cancer: 2023, s. 1-13 

Dymicka-Piekarska V.Dorf J.Milewska A.Łukaszyk M.Kosidło J. W.Kamińska J.Wolszczak-Biedrzycka B. U., Naumnik W.: Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) and Lymphocyte/Monocyte Ratio (LMR)-Risk of Death Inflammatory Biomarkers in Patients with COVID-19: Journal of Inflammation Research: 2023, 16, s. 2209-2222

Wolszczak-Biedrzycka Blanka U., Dorf J.Milewska A. J.Łukaszyk M.Naumnik W.Kosidło J. W.Dymicka-Piekarska V.: The Diagnostic Value of Inflammatory Markers (CRP, IL6, CRP/IL6, CRP/L, LCR) for Assessing the Severity of COVID-19 Symptoms Based on the MEWS and Predicting the Risk of Mortality: Journal of Inflammation Research: 2023, 16, s. 2173-2188 

Kosidło J.Wolszczak-Biedrzycka Blanka U.Matowicka-Karna J., Dymicka-Piekarska W., Dorf J..: Clinical Significance and Diagnostic Utility of NLR, LMR, PLR and SII in the Course of COVID-19: A Literature Review: Journal of Inflammation Research: 2023, 16, s. 539-562  

Osowiecka K.Kurowicki M.Kołb-Sielecki J.Gwara A.Szwiec M.Nawrocki S.Rucińska M.: Is It Possible to Notice the Unmet Non-Medical Needs among Cancer Patients? Application of the Needs Evaluation Questionnaire in Men with Lung CancerCurrent Oncology: 2023, 30 (3), s. 3484-3493  

Antkowiak Ł.Stogowski P.Klepinowski T.Baliński T.Mado H..Niedbała MarcinRucińska M.Nowaczyk Z., Rogalska M., Kocur D.Kasperczuk A.Sordyl R.Kloc W.Kaspera W.Kammler G.Sagan L.Rudnik A.Tabakow P.Westphal M.Mandera M.: External validation of the Chicago Chiari Outcome Scale in adults with Chiari malformation type I: Neurosurgical Focus: 2023, 54 (3), s. 1-6  

Wolszczak-Biedrzycka B. U.Bieńkowska A.Cieślikiewicz B.Smolińska-Fijołek E., Biedrzycki G., Dorf J. The effect of the third dose of the BNT162b2 vaccine on anti-SARS-CoV-2 spike antibody levels in healthcare workers with and without COVID-19 infection: Annals of Medicine: 2023, 55 (1), s. 722-732  

Zieliński E., Kowalczyk M.Osowiecka K.Klepacki Ł.Dyśko Ł.Wojtysiak K.: The Problem of Antimalarial-Drug Abuse by the Inhabitants of Ghana: Medicina-Lithuania: 2023, 59 (2), s. 1-12 

Wolszczak-Biedrzycka B. U.Bieńkowska A., Zasimowicz E.Biedrzycki G.Dorf J.Jelski W.: An Assessment of the Serum Activity of ADH and ALDH in Patients with Primary Biliary Cholangitis: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis: 2023, 71 (2), s. 1-6 

Kurowicki M., Osowiecka K., Szostakiewicz B., Rucińska M.Nawrocki S..: The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Number of Cancer Patients and Radiotherapy Procedures in the Warmia and Masuria Voivodeship: Current Oncology: 2023, 30 (1), s. 1010-1019 

Dowgiałło-Gornowicz N.Zięty J. J.Gornowicz M.Sztaba K.Osowiecka K., Lech P.: To Be a Pregnant Surgeon - Is There Anything to Be Afraid of?: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2023, 20 (3), s. 1-10  

- Kurowicki M., Osowiecka K.Szostakiewicz B.Rucińska M.Nawrocki S.: The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Number of Cancer Patients and Radiotherapy Procedures in the Warmia and Masuria Voivodeship: Current Oncology: 2023, 30, s. 1010-1019 

 

PUBLIKACJE 2022 

Maksymowicz S.: Atak biologiczny i agroterrorystyczny na Polskę. Jakie scenariusze są prawdopodobne?: Geopolityczne trzęsienie ziemi : jak rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła świat / red. Stanisław Maksymowicz Adres wydawniczy, liczba stron: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2022, s. 115-122

Malarkiewicz P.Maksymowicz S., Libura M.: Mothers Loneliness: Involuntary Separation of Pregnant Women in Maternity Care Settings and Its Effects on the Experience of Mothers during the COVID-19 Pandemic: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2022, 19 (9), s. 1-13 

- Cyber kontra real : cywilizacja w techno-pułapce / aut.: A. Zybertowicz, J. Piekutowski; red. S. Maksymowicz: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2022331 s.

- Demokracja liberalna w odwrocie : rewolta klasy średniej i powszechny upadek władzy przedstawicielskiej / aut.: J. Kurlantzick, tłumaczenie: T. Zmyśliński; red. S. Maksymowicz: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2022404 s.

- Geopolityczne trzęsienie ziemi : jak rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła świat / red. S. Maksymowicz: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2022340 s.

- Izraelskie lobby a polityka zagraniczna USA / aut.: J. J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, przekład: R. Modzelewski; red. S. Maksymowicz: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2022664 s.

- Konektografia : mapowanie przyszłości cywilizacji globalnej / aut.: P. Khanna, tłumaczenie: E. Litak; red. S. Maksymowicz: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2022681 s.

- Wielka gra o Ukrainę / aut.: M. Budzisz, B. Góralczyk, B. Radziejewski; red. S. Maksymowicz: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Konfederacja, 2022313 s.

Zasimowicz-Majewska E.Wolszczak-Biedrzycka B. U.Bieńkowska A.: The significance of preanalytical phase in immunohematology testing: International Review of Medical Practice: 2022, 27 (1-2), s. 72-76 

- Wolszczak-Biedrzycka B.U.Bieńkowska A.Smolińska-Fijołek E.Biedrzycki G.Dorf J..: The Influence of Two Priming Doses of Different Anti-COVID-19 Vaccines on the Production of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies After the Administration of the Pfizer/BioNTech Booster: Infection and Drug Resistance: 2022, 15, s. 7811-7821 

Moczulska B.Żechowicz M.Leśniewska S.Nowek P., Osowiecka K., Gromadziński L.: Obesity is associated with higher heart rate and excessive dyspnea with fatigue in the six-minute walk test: Otyłość jest związana z wyższą częstością serca i nadmierną dusznością ze zmęczeniem w teście sześciominutowego marszu: Polski Merkuriusz Lekarski: 2022, 50 (300), s. 342-347 

Wolszczak-Biedrzycka B.U.Bieńkowska A., Zasimowicz E.Biedrzycki G.Dorf J.Jelski W. An Assessment of the Serum Activity of ADH and ALDH in Patients with Primary Biliary Cholangitis: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis: 2023, 71 (2), s. 1-6 

Antkowiak Ł.Rogalska M.Stogowski P.Bruzzaniti P.Familiari P.Rybaczek M.Klepinowski T.Grzyb W.Zimny M.Węclewicz M. M.Kasperczuk A.Kloc W., Rudnik A.Sagan L.Lyson T.Mariak Z.Santoro A.Mandera M.: External validation of the Ruptured Arteriovenous Malformation Grading Scale (RAGS) in a multicenter adult cohort: Acta Neurochirurgica: 2022, s. 1-7 

Rucińska M.Osowiecka K.: Prehabilitation as an extra approach to usual care for cancer patients: Nowotwory. Journal of Oncology: 2022, 72 (5), s. 294-302 

Kolasińska-Ćwikła A.Gutowska K.Osowiecka K., Bednarczuk T.Słoniewska A.Roszkowska-Purska K.Pałucki J. M.Ćwikła J.: Evaluation of survival outcomes in patients with sporadic, advanced, unresectable well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumors treated initially with octreotide LAR and subsequent therapeutical approaches on relapse. A real-world data set: Oncology in Clinical Practice: 2022, 18 (5), s. 290-301 

Osowiecka K., Sugajska A.Biernacki M.Nawrocki S.Rucińska M.: Risk of reoperation for anastomotic leakage after anterior resection of rectal cancer after neoadjuvant therapy: Palliative Medicine in Practice: 2022, 16 (4), s. 1-7 

- Białkowska J.M., Mroczkowska D., Boraczyński M.: Subjective Improvement of Sleep in Insomnia Patients Treated at a Day Rehabilitation Centre After the Use of EEG Neurofeedback Therapy - a Pilot Study: Rehabilitacja Medyczna: 2022 

Wróblewska B.Kubicka E.Semenowicz E.Ogrodowczyk A.Mikołajczyk A., Złotkowska D.: The Immune System Response to 15-kDa Barley Protein: A Mouse Model Study: Nutrients: 2022, 14 (20), s. 1-12 

Wolszczak-Biedrzycka B.U.Bieńkowska A.Maksymowicz S.: Adaptation of medical laboratory scientists to workplace hazards - experiences from the COVID-19 pandemic: Frontiers in Public Health: 2022, s. 1-8 

Jaśkiewicz ŁHejne K.Szostak B.Osowiecka K., Skowroński M. T.Lepiarczyk E.Doboszyńska A.Majewska M.Kordowitzki P.Skowrońska A..: Expression Profiles of AQP3 and AQP4 in Lung Adenocarcinoma Samples Generated via Bronchoscopic Biopsies: Journal of Clinical Medicine: 2022, 11 (19), s. 1-13 ;

Soós I.Borysławski K., Boraczyński M., Ihasz F.Podstawski R. S.: Anthropometric and Physiological Profiles of Hungarian Youth Male Soccer Players of Varying Ages and Playing Positions: A Multidimensional Assessment with a Critical Approach: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2022, 19 (17), s. 1-18 ; bibliogr. 75 poz. ; 

Jurasz M.Boraczyński M., Wójcik Z.Gronek P.: Neuromuscular Fatigue Responses of Endurance and Strength-Trained Athletes during Incremental Cycling Exercise: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2022, 19 (14), s. 1-13 ;  

Olejniczak D.Mularczyk-Tomczewska P.Klimiuk K.Olearczyk A.Kielan A.Staniszewska A.Osowiecka K.: Coping with Stress in Neoplastic Diseases: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2022, 19 (15), s. 1-11

Sejda A.Grajkowska W.Trubicka J.Szutowicz E.Wojdacz T. K.Kloc W., Iżycka-Świeszewska E.: WHO CNS5 2021 classification of gliomas: a practical review and road signs for diagnosing pathologists and proper patho-clinical and neuro-oncological cooperation: Folia Neuropathologica: 2022, 60 (2), s. 137-152 

Osowiecka K.Kieszkowska-Grudny A.Środa R.Olejniczak D.Rucińska M..: Identification of Cognitive Strategies Used by Cancer Patients as a Basis for Psychological Self-Support during Oncological Therapy: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2022, 19 (5), s. 1-18  

Lech P.Michalik M.Waczyński K.Osowiecka K.Dowgiałło-Gornowicz N.: Effectiveness of prophylactic doses of tranexamic acid in reducing hemorrhagic events in sleeve gastrectomy: Langenbeck's Archives of Surgery: 2022, s. 1-5 

Jurasz M.Boraczyński M.Laskin J. J.Kamelska-Sadowska A. M.Podstawski R. S.Jaszczur-Nowicki J.Nowakowski J. J.Gronek P.: Acute Cardiorespiratory and Metabolic Responses to Incremental Cycling Exercise in Endurance-and Strength-Trained Athletes: Biology-Basel2022, 11 (5), s. 1-16 

Podstawski R. S.Borysławski K.Pomianowski A.Soos I., Boraczyński M.Gronek P.: Physiological Response to Thermal Stress in Obese vs. Non-Obese Physically Inactive Men: Biology-Basel2022, 11 (3), s. 1-10 

Podstawski R. S.Borysławski K.Katona Zsolt B.Alfoldi Z.Boraczyński M., Jaszczur-Nowicki J.Gronek P.: Sex Differences in Anthropometric and Physiological Profiles of Hungarian Rowers of Different Ages: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2022, 19 (13)

Adamski S.Węclewicz M. M.Rocławski M.Pankowski R.Kloc W.: Minimally invasive lateral occipitocervical fixation: case series and technique description: European Spine Journal: 2022, 23 (4), s. 1-25 

Romaszko-Wojtowicz A.Maksymowicz S., Jarynowski A.Jaśkiewicz Ł.Czekaj Ł.Doboszyńska A.: Telemonitoring in Long-COVID Patients - Preliminary Findings: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2022, 19 (9), s. 1-12 

Wolszczak-Biedrzycka B. U.Bieńkowska A., Zaborowska J. E.Smolińska-Fijołek E.Biedrzycki G.Dorf J.: Anti-SARS-CoV-2S Antibody Levels in Healthcare Workers 10 Months after the Administration of Two BNT162b2 Vaccine Doses in View of Demographic Characteristic and Previous COVID-19 Infection: Vaccines: 2022, 10 (5), s. 1-12 

Sierpowska J.Rofes A.Dahlslatt K.Mandonnet E.Laan M.Połczyńska M.De Witt Hamer P.Halaj M.Spena G.Meling T.Motomura K.Reyes A.Campos A.Robe P.Zigiotto L.Sarubbo S.Freyschlag Ch.Broen M.Stranjalis G.Papadopoulos K.Liouta E.Rutten G.-J.Viegas C.Silvestre A.Perrote F.Brochero N.Caceres C.Zdun-Ryżewska A.Kloc W., Satoer D.Dragoy O.Hendriks M.Alvarez-Carriles J.Piai V.: Assessment and intervention practices after brain tumour surgery in Europe: Neuro-oncology practice: 2022, s. 1-30 

- Maksymowicz S.Libura M.Malarkiewicz P.: Overcoming therapeutic nihilism. Breaking bad news of amyotrophic lateral sclerosis - a patient-centred perspective in rare diseases: Neurological Sciences: 2022, s. 1-9 

- Stogowski P., Antkowiak Ł., Trzciński R, Rogalska M., Dułak N., Anuszkiewic K., Kloc W.: Content quality and audience engagement analysis of online videos for anterior lumbar interbody fusion: World Neurosurgery: 2022, s. 1-25

Kasprzycka K.Kurzawa M.Kucharz M.Godawska M.Oleksa M.Stawowy M.Słupinska-Borowka K.Sznek W.Gisterek I.Boratyn-Nowicka A.Rucińska M.Osowiecka K., Nawrocki S.: Complementary and Alternative Medicine Use in Hospitalized Cancer Patients - Study from Silesia, Poland: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2022, 19 (3), s. 1-14 

Domaszewska K.Boraczyński M.Tang Yi-YuanGronek J.Wochna K.Boraczyński T.Wieliński D.Gronek P..: Protective effects of exercise become especially important for the aging immune system in the Covid-19 era: Aging and Disease: 2022, 13 (1) 

Wolszczak-Biedrzycka B. U.Zasimowicz-Majewska E., Bieńkowska A.Biedrzycki G.Dorf J.Jelski W.: Activity of Total Alcohol Dehydrogenase, Alcohol Dehydrogenase Isoenzymes and Aldehyde Dehydrogenase in the Serum of Patients with Alcoholic Fatty Liver Disease: Medicina-Lithuania: 2022, 58 (1), s. 1-11

 

PUBLIKACJE 2021 

- Maksymowicz S.Jarynowski A.Czekaj Ł.Gęsicki S.Romaszko-Wojtowicz A.Wójta-Kempa M.Doboszyńska A.: Telemedicine as a socio-medical process. Experiences from remote monitoring of long-COVID patients in Poland: E-methodology: 2021, 8 (8), s. 65-78 

Maksymowicz S.Kukołowicz P.Siwek T.Rakowska A. .: Validation of the revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale in Poland and its reliability in conditions of the medical experiment: Neurological Sciences: 2021, 42 (3), s. 943-949 

- Ejdys S.: Model of a Sustainable Transport System on the Example of Olsztyn: Rocznik Ochrona Środowiska: 2021, 23, s. 811-822 

- Wolszczak-Biedrzycka B. U.Bieńkowska A.Dorf J.: Assessment of Post-Vaccination Antibody Response Eight Months after the Administration of BNT1622b2 Vaccine to Healthcare Workers with Particular Emphasis on the Impact of Previous COVID-19 Infection: Vaccines: 2021, 9 (12), s. 1-1

Dowgiałło-Gornowicz N.Kacperczyk J.Masiewicz A.Lech P.Saluk S.Osowiecka K.Michalik M. .: Patient Satisfaction after Laparoscopic Nissen Fundoplication - Long-Term Outcomes of Single-Center Study: Journal of Clinical Medicine: 2021, 10 (24), s. 1-7 

Dowgiałło-Gornowicz N.Masiewicz A.Kacperczyk J.Lech P.Saluk S.Osowiecka K.Michalik M. .: Long-Term Outcomes of Chronic Cough Reduction after Laparoscopic Nissen Fundoplication-A Single-Center Study: Medicina-Lithuania: 2021, 58 (1), s. 1-7 

Dyśko Ł.Kurpiewski W.Kowalczyk M.Klepacki Ł.Zieliński E.Lasocki J.Batia K.Pesta W.Klonowska O.Zupanovich Lucka D..: Semilunar excision of pilonidal sinus with advancement flap wound closure in the treatment of sacrococcygeal pilonidal disease: Polish Annals of Medicine: 2021, s. 1-6 

Zawadzki A.Zawadzka M.Węclewicz M. M.Skrobot .Kloc W.: Percutaneous epidural adhesiolysis - treatment method for drug-resistant back pain: Polish Annals of Medicine: 2021, 28 (2), s. 250-255 

Białkowska J.Osowiecka K., Białkowski P.Puchała Ł.: Ocena nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wśród studentów z północno-wschodniej Polski: Zdrowie. Diagnostyka, profilaktyka, bezpieczeństwo / pod redakcją Joanny Soin, Małgorzaty Wojciechowskiej, Gabrieli Henrykowskiej Adres wydawniczy, liczba stron: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021, s. 41-55 

Białkowska J., Nowodzielska K.: Ocena wiedzy Polaków w różnych grupach wiekowych na temat zakresu działań logopedy: Zdrowie. Diagnostyka, profilaktyka, bezpieczeństwo / pod redakcją Joanny Soin, Małgorzaty Wojciechowskiej, Gabrieli Henrykowskiej Adres wydawniczy, liczba stron: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021, s. 143-153

Nitkiewicz SzymonBarański RobertGalewski Marek A.Zajączkiewicz HannaKukwa AndrzejZając AndrzejEjdys Stanisław, Artiemjew Piotr.: Requirements for Supporting Diagnostic Equipment of Respiration Process in Humans: Sensors: 2021, 21 (10), s. 1-19

Mikołajczyk MateuszMikołajczyk Anita.: Wpływ różnych strumieni świetlnych pochodzących z lamp halogenowych i ledowych na intensywność fotosyntezy w obecności kwasu askorbinowego: Przegląd Elektrotechniczny: 2021, 97 (9), s. 21-25

Boraczyński MichałBoraczyński TomaszGajewski JanKamelska-Sadowska Anna M.Gronek PiotrLaskin James.: Effects of Intensity Modulated Total-Body Circuit Training Combined with Soccer Training on Physical Fitness in Prepubertal Boys After a 6-Month Intervention: Journal of Human Kinetics: 2021, 80, s. 131-141 

Szwiec M.Tomiczek-Szwiec J.Kluźniak W.Wokołorczyk D.Osowiecka K.Sibilski R.Wachowiak M.Gronwald J.Gronwald H.Lubiński J.Cybulski C.Narod Steven A.Huzarski T.: Genetic predisposition to male breast cancer in Poland: BMC Cancer: 2021, 21 (1), s. 1-7 

Andrzejczak A.Żarłok E.Osowiecka K.Rucińska M.: Realizacja programu wtórnej profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi w Polsce w pierwszym okresie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu: 2021, s. 1-7

Osowiecka K., Yahuza S.Szwiec M.Gwara A.Kasprzycka K.Godawska M.Olejniczak D.Nowacka A.Nowakowski J. J.Nawrocki S.Rucińska M.: Students' Knowledge about Cervical Cancer Prevention in Poland: Medicina-Lithuania: 2021, 57 (10), s. 1-11   

Gronek J.Boraczyński M., Gronek P.Wieliński D.Tarnas J.Marszałek S.Tang Yi-Yuan.: Exercise in Aging: Be Balanced: Aging and Disease: 2021, 12 (5), s. 1140-1149

Pawłowska M.Mila-Kierzenkowska C.Boraczyński T.Boraczyński M., Szewczyk-Golec K.Sutkowy P.Wesołowski R.Smoguła M.Woźniak A.: The Effect of Submaximal Exercise Followed by Short-Term Cold-Water Immersion on the Inflammatory State in Healthy Recreational Athletes: A Cross-Over Study: Journal of Clinical Medicine: 2021, 10, s. 1-13 

Kowalczyk M.Klepacki Ł.Kurpiewski W.Dyśko Ł.Zieliński E.Iwanowski M.Glinka L.Pesta W..: Multiorgan air embolism as a complication of ruptured gastric ulcer - case study: Polish Annals of Medicine: 2021, s. 1-6 

Gronek P., Boraczyński M.Haas A. N.Adamczyk J.Pawlaczyk M.Czarny W.Clark Cain C. T.Czerniak U.Demuth A.Celka R.Wycichowska P.Gronek J.Król-Zielińska M..: Body adaptation to Dance: A Gerontological Perspective: Aging and Disease: 2021, 12 (3), s. 902-913 ; 

Rucińska M.Środa R.Saied A.Miłoszewski J.Sugajska A.Osowiecka K.: Polish High School Students' Knowledge about Cancer: International Journal of Environmental Research and Public Health: 2021, 18 (9), s. 1-7 ;

Sieracka J.Sieracki P.Kozera G.Szurowska E.Gulczyński J.Sobolewski P.Kloc W., Iżycka-Świeszewska E..COVID-19 - neuropathological point of view, pathobiology, and dilemmas after the first year of the pandemic struggleFolia Neuropathologica202159 (1), s. 1-16 ; 

Kloc W.Sierpowska J.Zdun-Ryżewska A.Iżycka-Świeszewska E., Sebastyańska-Targowska I., Maksymowicz S., Libionka W.Bartosińska-Wiśniewska A..: Leczenie operacyjne guzów w elokwentnych obszarach mózgu: Afazjologia. Organiczne zaburzenia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2021, s. 467-492 

- Łowczak A., Kolasińska-Ćwikła A., Osowiecka K., Glinka L., Palucki J., Rzepko R.Doboszyńska A.Ćwikła J. B..: Outcomes of Patients with Pulmonary Large Cell Neuroendocrine Carcinoma in I-IV Stage: Medicina-Lithuania: 2021, 57 (2), s. 1-13 

Złotkowska D.Stachurska E.Fuc E.Wróblewska B.Mikołajczyk A.Wasilewska E. : Differences in Regulatory Mechanisms Induced by β-Lactoglobulin and κ-Casein in Cow's Milk Allergy Mouse Model - In Vivo and Ex Vivo Studies: Nutrients: 2021, 13 (2), s. 1-16 ; 

- Kowalczyk M., Klepacki Ł.,Zieliński E., Kurpiewski W., Zinkiewicz K., Dyśko Ł.,Pesta W.: The Effect of Smoking on the Number and Type of Rectal Aberrant Crypt Foci (ACF) - First Identifiable Precursors of Colorectal Cancer (CRC): Journal of Clinical Medicine: 2021, 10 (1), s. 1-13 ;

 - Gronek P., Nogueira Haas A., Czarny W., Podstawski R., do Santos Delabary M., Cain Clark CT., Boraczyński M., Tarnas M., Wycichowska P., Pawlaczyk M., Gronek J. The mechanism of physical activity-induced amelioration of Parkinson’s disease: a narrative review. Aging Dis, 2021, 12(1), 

 

PUBLIKACJE 2020 

Siwek T.Jezierska-Woźniak K.Maksymowicz S.Barczewska M.Sowa M.Badowska W.Maksymowicz W..: Repeat Administration of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells for Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis: Medical Science Monitor: 2020, 26, s. 1-8 ; 

- Moczulska B.Zechowicz M.Leśniewska S.Osowiecka K., Gromadziński L..The Impact of Obesity on Nighttime Blood Pressure DippingMedicina-Lithuania202056 (12), s. 1-8 ; 

Lasocki J., Kowalczyk M., Dyśko Ł.Klepacki Ł.Kurpiewski W.Pesta W.Zieliński E.Zadrożny D..: A chicken bone stuck in a divertic sigmoid colon, accidentally detected during a colonoscopy: Polish Annals of Medicine2020, 27 (2), s. 205-208 ; 

Białkowska J.Juśkiewicz-Swaczyna B.Andrzejczak M.: Using the Jebsen-Taylor test in patients after radial bone fracture: Postępy Rehabilitacji2020, s. 1-14 

- Wolszczak-Biedrzycka B.U.Bieńkowska-Iwanik A., Biedrzycki G.Kloc W.: Badania laboratoryjne jako skuteczne narzędzie oceny niedoborów żywieniowych: International Review of Medical Practice2020, 26 (4), s. 42-46 

- Wolszczak-Biedrzycka B.U.Bieńkowska-Iwanik A., Biedrzycki G.Kloc W..: Wpływ tlenku azotu na metabolizm kościInternational Review of Medical Practice2020, 26 (4), s. 42-45 

Skrobot W.Perzanowska E.Krasowska K.Flis Damian J.Dzik K. P.Kloc W., Kaczor J.J.Antosiewicz J.: Vitamin D Supplementation Improves the Effects of the Rehabilitation Program on Balance and Pressure Distribution in Patients after Anterior Cervical Interbody Fusion-Randomized Control Trial: Nutrients2020, 12, s. 1-14  

Wasilewska-Teśluk E., Rucińska M.Osowiecka K., Ryniewicz-Zander I.Czeremszyńska B.Gliński K., Kępka L. Postoperative radio-chemotherapy for rectal cancer: A retrospective analysis from a tertiary referral hospital: Reports of Practical Oncology and Radiotherapy: 2020, 25 (4), s. 612-618 

Rucińska M.Osowiecka K., Mikulska M.Piesik T.: Postawy i priorytety przyszłych lekarzy a przekazywanie złych wiadomości: Future doctors' priorities and approach to breaking bad news: Medycyna Paliatywna: 2020, 11 (3), s. 1-9   

Sugajska A.Dudkiewicz M.Szmit M.Jankowski R.Ciesak R.Wołyniec M.Feruś K.Bąk K.Kotlińska J.Wojciechowski P.Almalki Mohammed MesferBawazir Bassam AbdulrahmanWroński K., Osowiecka K.Rucińska M..Testicular cancer risk incidence in perception of young men: Nowotwory. Journal of Oncology: 2020, 70 (6), s. 230-235

Osowiecka K., Środa R.Saied A.Szwiec M.Mangold S.Osuch D.Nawrocki S.Rucińska M. Patients' Non-Medical and Organizational Needsduring Cancer Diagnosis and Treatment International Journal of Environmental Research and  Public Health: 2020, 17 (16), s. 1-16 

Paukszto Ł.Mikołajczyk A., Jastrzębski J. P.Majewska M.Dobrzyń K.Kieżun M.Smolińska N.Kamiński T.. Transcriptome, Spliceosome and Editome Expression Patterns of the Porcine Endometrium in Response to a Single Subclinical Dose of SalmonellaEnteritidis Lipopolysaccharide.: International Journal of Molecular Sciences. 2020, 21.

Rytel L.,  Wojtkiewicz J., Snarska A., Mikołajczyk A. Changes in the neurochemical characterization of enteric neuronsin the porcine duodenum after administration of low-dosesalmonellaEnteritidis lipopolysaccharides Journal of Molecular Neuroscience 2020, s. 1-11 .

- Kowalczyk M.Klepacki Ł., Zinkiewicz K., Kurpiewski W., Kaczerska D., Pesta W., Zieliński E., Siermontowski P. Rectal aberrant crypt foci (ACF) as a predictor of benign and malignant neoplastic lesions in the large intestine BMC Cancer 2020, 20, s. 1-10 ;

- Pasek M., Szark-Eckardt M., Wilk B., Zuzda J., Żukowska H., Opanowska M., Kuska M., Dróżdż R., Kuśmierczyk M., Sakłak W., Kupcewicz E. Physical Fitness as Part of the Health and Well-Being of Students Participating in Physical Education Lessons Indoors and Outdoors, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17 (1), 309. 

- Osowiecka K. Rucińska M., Andrzejczak A.,  Żarłok E., Chrostek I, Nawrocki S. What was supposed to be the role of a coordinator of oncological treatment, and what is it really like? Nowotwory. Journal of Oncology 2020, 70 (1), s. 1-8 ; bibliogr. 18 poz.

Glinka L.Braczkowska M.Kowalczyk M.Klepacki Ł.Zieliński E.Batia K.Osowiecka K., Thoracic blockade in percutaneous hepatocellular carcinoma. BMC Cancer2020, s. 1-29. 

Lowczak A.Kolasińska-Ćwikła A.Ćwikła J. B.Osowiecka K.Palucki J.Rzepko R.Glinka L.Doboszyńska A. Outcomes of Patients with Clinical Stage I-IIIA Large-Cell Neuroendocrine Lung Cancer Treated with Resection. Journal of Clinical Medicine. 2020, 9 (5), s.1-13 

Kurowicki M.Osowiecka K., Nawrocki S.Cieśliński Ł.Szostakiewicz B.Badzio A. Survival analysis of patients with locally advanced non-small cell lung cancer treated at the Nu-Med Radiotherapy Center in Elbląg: Nowotwory. Journal of Oncology: 2020, 70 (4), s. 135-143.

Fedorowski J. J., Jankowski M., Buchelt B., Maksymowicz S.Parascandola MSmoke-free hospitals in Poland - a cross-sectional survey: Archives of Medical Science2020, s. 1-7.

- Maksymowicz S., Kukołowicz P., Siwek T., Rakowska A. Validation of the revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale in Poland and its reliability in conditions of the medical experiment Neurological Sciences 2020.

Puchała Ł.Maksymowicz S.Siwek T.Mycko Marcin P. Edaravone, a new therapeutic option in amyotrophic lateral sclerosis: Evaluation of challenges in the drug accessibility: Polish Annals of Medicine2020, s. 1-5 

Barczewska M., Maksymowicz S., Zdolińska-Malinowska I.Siwek T.Grudniak M.: Umbilical cord mesenchymal stem cells in amyotrophic lateral sclerosis: an original study: Stem Cell Reviews and Reports2020, s. 1-11 

- Białkowska J., Osowicka-Kondratowicz M.: Nursing competences in the interdisciplinary model of rehabilitation among patients after stroke: Rehabilitacja Medyczna 2020.

Białkowska J.Juranek J.Wojtkiewicz J. A..: Behavioral Medicine Methods in Treatment of Somatic Conditions: BioMed Research International2020, s. 1-12 ;

Stasiewicz BeataWądołowska LidiaBiernacki MaciejSłowińska Małgorzata A.Drozdowski M.: Hybrid Dietary-Blood Inflammatory Profiles and Postmenopausal Breast Cancer: A Case-Control Study: Nutrients2020, 12, s. 1-18 ;  

- Podstawski R., Markowski P., Choszcz D., Boraczyński M., Gronek P. Socioeconomic Determinants of the Anthropometric Characteristics and Motor Abilities of Polish Male University Students: A Cross-Sectional Study Conducted in 2000–2018. Int J Environ Res Public Health, 2020, 17(4), 1300. 70 pkt; IF = 2.849

- Boraczyński M., Boraczyński T., Wójcik Z., Gajewski J., Laskin J. The effects of a 6-month moderate-intensity Hatha yoga-based training program on health-related fitness in middle-aged sedentary women: a randomized controlled study. Sports Med Phys Fitness, 2020, 60(8), 1148-1158. 40 pkt; IF = 1.432

- Boraczyński M., Boraczyński T.,Podstawski R., Wójcik Z., Gronek P. Relationships between measures of functional and isometric lower body strength, aerobic capacity, anaerobic power, sprint and countermovement jump performance in professional soccer players. J Hum Kinet, 2020, 75(4), 161-175140 pkt; IF = 1.664

- Podstawski R., Borysławski K., Boraczyński M., The physiological effects of sauna and rowing on former elite athletes with hypertension. JPES, 2020, 20(3), 1481-1490. 70 pkt.

- Gronek P., Banasiewicz T., Borejsza-Wysocki M., Cełka R., Adamczyk J., Boraczyński M., Clark CCT., Tarnas M., Wiza A., Gronek J. On the road to recovery: do I/D polymorphisms In the ACE gene have a part to play? Res Inves Sports Med, 2020, 6(2): 489-495. 

 

PUBLIKACJE 2019 

- Chojnacka-Szawłocka G., Kloc W., Zdun-Ryżewska A., Basiński K., Majkowicz M., Leppert W., Kurtland P., Libionka W. Impact of different illness perceptions and emotions associated with chronic back pain on anxiety and depression in patients qualified for surgery Pain Management Nursing 2019, 20 (6), s. 599-603 ;

- Żelewska K., Majchrzak-Kłokocka E. Causes and consequences of adverse events in the work of nurses - theory and practice. Journal of Health Study and Medicine: 2019 (3), s. 147-174.

- Białkowska J. Mroczkowska D., Huflejt M., Wojtkiewicz J., Siwek T., Barczewska M., Maksymowicz W.Complex Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis Patient Acta Clinica Croatica 2019, 58 (4), s. 757-765 ;

Skrobot W., Liedtke E, Krasowska K., Dzik K.P., Flis  D.J, Samoraj-Dereszkiewicz A , Libionka W., Kortas J., Kloc W., Antosiewicz J.,  Kaczor J. J. Early Rehabilitation Program and Vitamin D upplementation Improves Sensitivity of Balance and the Postural Control in Patients after Posterior Lumbar Interbody Fusion: A Randomized Trial. Nutrients 2019, 11, 2202; doi:10.3390/nu11092202

Liczbik O.  Goertz S.Wiśniewski J.,Kurlandt P.Libionka W.Adamski S.Kloc W. From magnifying glass to operative microscopy - the historical and modern role of the microscope in microsurgery.  Polish journal of pathology : official journal of the Polish Society of Pathologists 70(1), pp. 14-20 DOI: 10.5114/pjp.2019.84457

- , Kloc W.,  Zdun-Ryżewska, A., Basiński, K.Majkowicz, M.Leppert, WKurlandt, P.Libionka, W. Impact of Different Illness Perceptions and Emotions Associated with Chronic Back Pain on Anxiety and Depression in Patients Qualified for Surgery Pain Management Nursing https://doi.org/10.1016/j.pmn.2019.02.009

Dzik, K.P.Skrobot W.Kaczor, K.B.Flis D.J.Karnia M.J.Libionka W.Antosiewicz J.Kloc W.Kaczor, J.J. Vitamin D Deficiency Is Associated with Muscle Atrophy and Reduced Mitochondrial Function in Patients with Chronic Low Back Pain Oxidative medicine and cellular longevity, Volume 2019, 2019, Page 683534

Krasowska K. , Skrobot W.Liedtke E.,  Sawicki P.Flis D.J.Dzik, K.P.Libionka W.,  Kloc W.Kaczor J.J. The preoperative supplementation with Vitamin D attenuated pain intensity and reduced the level of pro-inflammatory markers in patients after posterior lumbar interbody fusionFrontiers in Pharmacology,.Volume 10, Issue MAY, 2019, Article number 527

Węclewicz M. M., Kloc W. Zastosowanie osteotomu ultradźwiękowego w neurochirurgii. Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM). 28-30 4/2019. ISSN: 1641-7348

Monika BarczewskaTomasz SiwekStanisław Maksymowicz, Mariusz Grudniak, Tomasz Ołdak, Dominika Gładysz., Safety of Wharton's Jelly Derived-Mesenchymal Stem Cells intrathecal injection in Amyotrophic Lateral Sclerosis therapy: Translational stem cell clinical study, W: Neural Regeneration Research,2019, 14 (2), s. 1-610.4103/1673-5374.243723

Puchała Ł.Maksymowicz S. Kierunki poszukiwań nowych leków w SLA. Farmacja Polska: 2019, 75 (5), s. 247-250.

Mroczkowska D., Bałdyga E., Żechowicz T., Gromadziński L. Neuropsychological rehabilitation of patients with symptoms of de­pression after ischemic stroke. Pol Ann Med. 2019;26(2):130–133.

- Mikołajczyk A., Złotkowska D. Subclinical Lipopolysaccharide from Salmonella Enteritidis Induces Dysregulation of Bioactive Substances from Selected Brain Sections and Glands of Neuroendocrine Axes. Toxins 2019,11,91: 1-24.

- Paukszto Ł., Mikolajczyk A., Szeszko K, Smolinska N., Jastrzebski Jan P., Kamiński T. Transcription analysis of the response of the porcine adrenal cortex to a single subclinical dose of lipopolysaccharide from Salmonella Enteritidis. International Journal of Biological Macromolecules 2019: 1-69.

Mikołajczyk A.,  Złotkowska D. Subclinical lipopolysaccharide from Salmonella Enteritidis induces neuropeptide dysregulation in the spinal cord and the dorsal root ganglia. BMC Neuroscience. 2019, 20 (1), s. 1-13. 

Mikołajczyk A., Złotkowska D. Subclinical lipopolysaccharide from Salmonella enteritidis induces dysregulation of bioactive substances from selected brain sections and glands of neuroendocrine axes.Toxins. 2019, 11 (2), s. 1-24.

- Rucińska M., Osowiecka K., Kieszkowska-Grudny A., Nawrocki S. SHARP hypofractionated stereotactic rediotherapy for localized prostate cancer: a biochemical response to treatment. JBUON 2019; 24 (5):2099-21006.

Osowiecka K., Nawrocki S., Kurowicki M., Rucińska M. The waiting time of prostate cancer patients in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16 (3), s. 1-8. 

- Gołota J., Osowiecka K., Orłowski T. Primary pulmonary sarcoma - treatment outcomes depending on the different types of radical operation. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2019; 16 (1): 1-6. 

- Rucinska M., Osowiecka K., Środa R., Saied A., Milobedzka M., Miloszewski J., Korzeniewicz M., Oraczewski R., Szwiec M., Mangold S., Paszkowska E., Osuch D., Nawrocki S. Are the nonmedical needs of cancer patients satisfied adequately. Journal of Clinical Oncology 37, no. 15_suppl

- Kieszkowska-Grudny A., Rucińska M., Osowiecka K. Dealing with emotional states during cancer diagnosis and treatment by using cognitive strategies in oncology patients: Comparison to noncancer population. Journal of Clinical Oncology 37, no. 15_suppl

Białkowska J., Nowodzielska K., Wickland-Białkowska M. Terapia pacjentów z afazją wspomagana oprogramowaniami komputerowymi. Rehabilitacja w Praktyce 2019, 1, s. 40-45.

 Jakubowski P., Smyk L., Puchała Ł.,  Białkowska J. Current view on vitamin K2 role in diseases based on clinical trials. Farmacia2019, 67 (4), s. 551-556

- Białkowska J., Mroczkowska D., Wickland-Białkowska M. The use of EEG biofeedback to improve memory, concentration, attention and reduce emotional tension. Medical Rehabilitaion  2019; 23(2): 31-35.

- Białkowska J., Grenda P. Możliwości oceny poziomu stresu w grupie pacjentów objętych rehabilitacją ruchową. Przegląd Lekarski 2019; 76/10, s. 512-514.

- Wilk B., Opanowska M., Kuśmierczyk M., Pasek M., W poszukiwaniu znaczenia morfologicznych uwarunkowań sprawności fizycznej, Turystyka. Nowe trendy, Zeszyty naukowe nr 8, Polska Izba Turystyki, Oddział Pomorski w Gdańsku, Gdańsk 2019, s: 132-159.

 - Kowalczyk Marek, Kurpiewski Waldemar, Zieliński Ewa et al. A rare case of the simultaneous location of Echinococcus multilocularis in the liver and the head of the pancreas: case report analysis. BMC Infect Dis. 2019 Jul 24;19(1):661. doi: 10.1186/s12879-019-4274-y. 

 - Beata KrusinskaLidia WadolowskaMaciej BiernackMalgorzata Anna SlowinskaMarek Drozdowski.  Serum ‘Vitamin-Mineral’ profiles: associations with postmenopausal breast cancer risk including dietary patterns and supplementation. A case-control study; Nutrients 2019, 11(9), 2244; doi:10.3390/nu11092244

-  Rafał Skutecki, Iwona Cymes, Ewa Dragańska, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Adam Buciński, Marek Drozdowski, Jerzy Romaszko. Are the Levels of Lipid Parameters Associated with Biometeorological Conditions? Int J Environ Res Public Health. 2019 Dec; 16(23): 34636. doi: 10.3390/ijerph16234636

Boraczyński M., Sozański H., Boraczyński T., Effects of a 12-month complex proprioceptive-coordinative training program on soccer performance in prepubertal boys aged 10-11 years. J Strength Cond Res, 2019, 33(5): 1380-1393. 

 

PUBLIKACJE 2018

Ewa Izycka-Swieszewska , Ewa Bien., Joanna Stefanowicz, Edyta Szurowska, Ewa Szutowicz-Zielinska, Magdalena Koczkowska, Dawid Sigorski , Wojciech Kloc,Wojciech Rogowski, and Elzbieta Adamkiewicz-Drozynska. Malignant Gliomas as Second Neoplasms in Pediatric Cancer Survivors: Neuropathological Study. BioMed Research International, Volume 2018, Article ID 4596812, 10 pages https://doi.org/10.1155/2018/4596812

Brunilde Gril, Anurag N. Paranjape,  Stephan Woditschka, Emily Hua, Emma L. Dolan, Jeffrey  Hanson, Xiaolin Wu,  Wojciech Kloc, Ewa Izycka-Swieszewska, Renata Duchnowska, Rafał Pęksa, Wojciech Biernat, Jacek Jassem,  Naema Nayyar, Priscilla K. Brastianos, O. Morgan Hall, , Cody J. Peer, William D. Figg, Gary T. Pauly, Christina Robinson, Simone Difilippantonio, Emilie Bialecki, Philippe Metellus, Joel P. Schneider, & Patricia S. Steeg. Reactive astrocytic S1P3 signaling modulates the blood–tumor barrier in brain metastases. Nature Communications, volume 9, Article number: 2705 (2018) DOI: 10.1038/s41467-018-05030-w

 Katarzyna Dzik, Wojciech Skrobot, Damian Jozef Flis, Mateusz Karnia, Witold Libionka, Wojciech Kloc, Jan Jacek Kaczor. Vitamin D supplementation attenuates oxidative stress in paraspinal skeletal muscles in patients with low back pain. European Journal of Applied Physiology, January 2018, Volume 118, , Issue 1, pp 143–151 DOI: 10.1007/s00421-017-3755-1

 - Maksymowicz S., „Zawsze służyć wszystkim bez względu na wszystko” – o istocie obowiązku lekarza i pielęgniarki z prac dr Alicji Maksymowicz i etyki zawodowej, W: Pulmonologiczno-kardiologiczne przypadki kliniczne, red. Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys, Olsztyn: Pracownia Wydawnicza ElSet 2018, s. 93-101

- Kupcewicz E., Kuśmierczyk M., Wilk B., Opanowska M., Pasek M.,Opinions of the students of the University of the third age on selected health behaviors and social support - a comparative analysis” Baltic Journal   of Health and Physical Activity 2018, 10 (2), s. 111-120;

 Osowicka-Kondratowicz M., Białkowska J., Białkowski P. Specyfika pracy oraz rola logopedy w interdyscyplinarnym modelu opieki nad chorym po udarze mózgu. Prace Językoznawcze (Olsztyn). 2018, 20 (4), s. 181-196 ; 

- Mroczkowska D., Tyras Sz. Zastosowanie EEG-Neurofeedback w rehabilitacji zaburzeń mowy u pacjentów poudarowych Psychiatria 2018, 15 (4), s. 199-205. 

- Juśkiewicz-Swaczyna B., Białkowska J., Andrzejczak M.: Wykorzystanie Testu Funkcji Ręki Jebsena - Taylora. Rehabilitacja w praktyce 2018; 4: 39-44

Białkowska J., Mroczkowska D., Wojtkiewicz J., Maksymowicz W.: The use of EEG biofeedback in rehabilitation of a patient with amyotrophic lateral sclerosis with cognitive, mood and motivation disorders. Polish Annals of Medicine  2018; 25 (1): 68-73 

Fedorowski J.J. Dajmy szansę młodym Menedżer Zdrowia 2018 (1), s. 46-49 2018.01.30 artykuł w czasopiśmie polskim

Mikołajczyk A., Złotkowska D. Neuroimmunological implications of subclinical lipopolysaccharide from Salmonella enteritidis International Journal of Molecular Sciences 2018, 19 (10), s. 1-20

- Mikołajczyk A., Kozłowska A., Gonkowski S. Distribution and Neurochemistry of the Porcine Ileocaecal Valve Projecting Sensory Neurons in the Dorsal Root Ganglia and the Influence of Lipopolysaccharide from Diffrent Serotypes of Salmonella spp. on the Chemical Coding of DRG Neurons int the Cell Cultures. International Journal of Molecular Sciences 2018, 19, s.1-17.

- Kozłowska A., Mikołajczyk A., Majewski M. Neurochemical difference between somato-and viscero-projecting sensory neurons in the pig. Journal of Chemical Neuroanatomy 2018, 94, s. 8-20.

Makowska K., Mikołajczyk A., Całka J, Gonkowski S.: Neurochemical characterization of nerve fibers in the porcine gallbladder wall under physiological conditions and after the administration of Salmonella enteritidis lipopolysaccharides (LPS) Toxicology Research 2018, 7 (1), s. 73-83 ; bibliogr. 67 poz.

Kozłowska A., Mikołajczyk A.Majewski M. Distribution and neurochemistry of porcine urinary bladder-projecting sensory neurons in subdomains of the dorsal root ganglia: a quantitative analysis Annals of Anatomy Anatomischer Anzeiger 2018, 216, s. 36-51 ; bibliogr. 62 poz.

Monika RucińskaKarolina Osowiecka, Teresa Kocbach, Radosław ŚrodaOlga WilkMarta Dusza. Studenci medycyny wobec informowania pacjentów o niekorzystnym rozpoznaniu i rokowaniu. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2018, 12 (4), s. 179-185.

 - Rucińska M., Osowiecka K.Gałka Sz., Środa R., Wojciechowski P.,  Sugajska A. Time to treatment of prostate cancer patients. OncoReview. 2018, 8 (3), s. A86-A93

- Gołota J., Osowiecka K., Orłowski T. Primary pulmonary sarcoma – long term treatment outcomes and prognostic factors. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2018; 15 (3): 162-169

- Kepka L., Tyc-Szczepaniak D., Osowiecka K., Sprawka A., Trąbska-Kluch B., Czeremszynska B. Quality of life after whole brain radiotherapy compared with radiosurgery of the tumor bed: results from a randomized trial. Clinical and Translational Oncology 2018; 20: 150-159 

Osowiecka K., Rucińska M., Nowakowski J. J., Nawrocki S. How long are cancer patients waiting for oncological therapy in Poland? International Journal of Environmental Research and Public Health 2018, 15, 577 

- Rucińska M., Kieszkowska-Grudny A., Sugajska A., Osowiecka K., Siwy-Hudowska A. Wiedza studentów na temat stosowania opioidów w leczeniu przewlekłego bólu występującego u chorych na nowotwory. Palliat Med. Pract 2018; 12, 2: 106-117

Białkowska J. Problemy diagnostyczno-rehabilitacyjne w terapii logopedycznej pacjentów z deficytami neurologicznymi. Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu / redakcja naukowa Magdalena Osowicka-Kondratowicz. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018, s. 169-178 ; 

Osowicka-Kondratowicz M., Białkowska J.Zomkowska E., Hortis-Dzierzbicka M. Zaburzenia artykulacyjne oraz metody rehabilitacji mowy u pacjentów z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego. Studium dwóch przypadków Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu / redakcja naukowa Magdalena Osowicka-Kondratowicz. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018, s. 191-209 ;

-  Owczarczyk-Saczonek A., Drozdowski M., Maciejewska-Radomska A.,Choszcz D., Placek W.The effect of subcutaneous methotrexate on markers of metabolic syndrome in psoriatic patients –preliminary report, Adv Dermatol Allergol 2018; XXXV (1): 53–59, DOI: https://doi.org/10.5114/ada.2017.71358

-  Jelski W., Wolszczak-Biedrzycka B.,  Zasimowicz-Majewska E., Orywal K., Piechota J., Lapinski T. W., Bednarczyk M., Szmitkowski M. The Activity of Alcohol Dehydrogenase Isoenzymes and Aldehyde Dehydrogenase in the Sera of Patients with Autoimmune Hepatitis. Clin. Lab. 2018;64:477-481

-  Wojciech Jelski, Blanka Wolszczak-Biedrzycka, Elżbieta Zasimowicz-Majewska, Karolina Orywal, Tadeusz Wojciech Lapinski and Maciej Szmitkowski. Alcohol DehydrogenaseIsoenzymes and Aldehyde Dehydrogenase Activity in the Serum of Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Anticancer Research.  2017, 38 (7), s. 4005-4009  DOI: 10.21873/anticanres.12688

- Steinhof-Radwańska K, Bobek-Billewicz B, Gorczewski K, Chmielik E, Jurkowski M, Gola M. An assessment of computed tomography laser mammography in breast cancer diagnosis. Pol  Ann Med. 2018;25(1):21–25

- Boraczyński T., Boraczyński M., Podstawski R., Borysławski K., Jankowski K., Body mass loss in dry sauna and heart rate response to heat stress. Rev Bras Med Esporte, 2018, 24(4), 258-262. 

 

 PUBLIKACJE 2017

Witold Libionka, Wojciech Kloc. Inwazyjna neuromodulacja ośrodkowa w leczeniu bólu. Leczenie bólu / redakcja naukowa Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017, s. 255-265

Marek Derenda, Damian Borof, Ireneusz Kowalina, Wojciech Wesołowski, Wojciech Kloc, Ewa Iżycka-Świeszewska. Primary spinal intradural mesenchymal chondrosarcoma with several local regrowths treated with osteoplastic laminotomies: A case report. Surgery Journal - New York. 2017, 3 (3), s. E117-E123.10.1055/s-0037-1604159

Blanka Hermann, Michal Woznica, Wojciech Kloc, Piotr Borkowski, Witold Libionka, Ewa Izycka-Swieszewska.  Case report Cerebellar liponeurocytoma with atypical histological features – a rare example of a glioneuronal tumor.Folia Neuropathol 2017; 55 (3): 227-234. DOI: https://doi.org/10.5114/fn.2017.70488

- Maksymowicz S., Środowiskowe przyczyny chorób neurodegeneracyjnych – w poszukiwaniu etiologii SLA w: Diagnostyka, profilaktyka, leczenie – najnowsze doniesienia. Tom I, Wyd. Naukowe Tygiel, Lublin 2017,  link: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/CAEDB868-A1A1-7279-CC3E-8C4D8C4D4E67

- Maksymowicz S., Śmierć, żałoba i przeszczep - sekwencja nadziei. Komórki macierzyste w sieci aktorów społecznych. W: Przerodzić żal w nadzieję : medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego, red. M. Majka, M. Machinek, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017, s. 93-106, 5 pkt MNiSW;

- Maksymowicz S., Puchała Ł, Społeczny odbiór opieki farmaceutycznej wśród kobiet w ciąży oraz matek małych dzieci województwa warmińsko-mazurskiego. Badania pilotażowe metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. Farmacja Polska 2017, 73 (12), s. 716-721, 8 pkt MNiSW;

- Maksymowicz S., The level of receptor for advanced glycation end products in the serum of amyotrophic lateral sclerosis patients undergoing stem cell experimental treatment - preliminary study, 2nd International Conference on Spine and Spinal Disorders & 6th International Conference on Neurology and Neuromuscular Diseases, Rome, Italy, 2017, link (abstrakt, conference paper): https://www.omicsonline.org/proceedings/the-level-of-receptor-for-advanced-glycation-end-products-in-the-serum-of-amyotrophic-lateral-sclerosis-patients-undergo-69927.html

- Więk A., Tkacz K., Mozolewski W., Kuśmierczyk M.E. Rybaczek S., Obesity and overweight among children and adolescents in the light of health education principles, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2017, vol. 9, nr 2, 98-114; 

- Pasek M., Wilk B., Kuśmierczyk M., Środowiskowe uwarunkowania zdrowia w ujęciu autorów raportu Urban Gren Spaces and Health, Rocznik naukowy AWFiS Gdańsk 2017, t. 27, s.132-143; 

Lepczyńska M.,  Białkowska J., Dzika E., Piskorz-Ogórek K., Korycińska J. Blastocystis: how do specific diets and human gut microbiota affect its development and pathogenicity? European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2017, 36 (9), s. 1531-1540.

Białkowska J., Kolasińska-Ćwikła A., Mroczkowska D.,  Sowa M., Grabarczyk Ł., Maksymowicz W., Cichocki A., Ćwikła J.B. Disseminated pancreatic neuroendocrine neoplasm (NEN) with an uncommon localisation in the central nervous system. A case report. Polish Journal of Radiology. 2017, 82, s. 120-125.

Joanna Białkowska, Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Paweł Białkowski. Rola stylu życia i systemu opieki nad seniorem w procesie pomyślnego starzenia się. Sztuka Leczenia. 2017 (1), s. 45-52 .

-  Fedorowski J.J. Ile powinni zarabiać rezydenci? Menedżer Zdrowia 2017 (9), s. 38-41 2017.12.01 artykuł w czasopiśmie polskim

 Fedorowski J.J. Środek, a nie koniec rankingu Menedżer Zdrowia 2017 (2), s. 35-39 2017.03.01 artykuł w czasopiśmie polskim

- Skarżyński P. H, Raj – Koziak D., Rajchel J. J., Piłka A., Włodarczyk W. W., Skarżyński H. Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clincal population of tinnitus sufferers. International Journal of Audiology. 2017: 1-5.

Kozłowska A., Mikołajczyk A., Adamiak Z., Majewski M. Distribution and chemical coding of sensory neurons innervating the skin of the porcine hindlimb. Neuropeptides. Neuropeptides 2017; 61:1–14.

Mikołajczyk A., Makowska K. Cocaine -  and amphetamine - regulated transcrpit pepitide (CART) in the nerve fibers of the porcine gallbladder wall under physiological conditions and after Salmonella Enteritidis lipopolysaccharides administration. Folia Morphologica. 2017: 1-16.   

- Kozłowska A., Mikołajczyk A.,  Majewski M. Detailed characterization of sympathetic chain gangali (SChG) neurons supplying the skin of the porcine hindlimb. International Jurnal of Molecular Sciences. 2017; 18 (7): 1-22.

Kozłowska A., Mikołajczyk A., Majewski M. Distribution and neurochemistry of porcine urinary bladder-projecting sensory neurons in subdomains of the dorsal root ganglia: a quantitative analysis. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger. 2017, s. 1-47.

Mikołajczyk A.. Invited Brief Commentary on the Article "Breast Cancer Association with Cytomegalo Virus - a Tertiary Center Case-Control Study" Is Cytomegalo Virus a Breast Cancer Etiologic Risk Factor? Journal of Investigative Surgery. 2017, s. 1-2.

Mikołajczyk A.Gonkowski S.,  Złotkowska D. Modulation of the main porcine enteric neuropeptides by a single low-dose of lipopolysaccharide (LPS) Salmonella Enteritidis. Gut Pathogens. 2017, 9 (73), [s. 1-10] .

Osowiecka K., Rucińska M., Nawrocki S. Have actual waiting times been reduced by introducing the DILO reform for cancerpatients in Poland? Nowotwory. Journal of Oncology 2017; 67: 168-173 

- B. Hejduk, B. Bobek-Billewicz, T. Rutkowski, A. Hebda, A. Zawadzka, M. K. Jurkowski. Application of Intravoxel Incoherent Motion (IVIM) Model for Differentiation Between Metastatic and Non-Metastatic Head and Neck Lymph Nodes. Pol J Radiol, 2017; 82: 506-510

-  B. Bobek-Billewicz, M. K. Jurkowski, The role of magnetic resonance imaging in the diagnosis of breast cancer, Nowotwory. Journal of Oncology 2017; 67 (3): 185-192.

- B. Bobek-Billewicz, M. K. Jurkowski, Rola mammografii metodą rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka piersi. Nowotwory, 2017; 2 (3), s. 119-126

- E. Zasimowicz-Majewska, B. Wolszczak-Biedrzycka, W. Jelski. Profil izoenzymatyczny i aktywność dehydrogenazy alkoholowej (ADH) i dehydrogenazy aldehydowej (ALDH) w surowicy chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby. Diagn Lab 2017; 53 Suppl (1): 50

- Sutkowy P., Woźniak A., Boraczyński T., Boraczyński M., Mila-Kierzenkowska C., The oxidant-antioxidant equilibrium, activities of selected lysosomal enzymes and activity of acute phase protein in peripheral blood of 18-year-old football players after aerobic cycle ergometer test combined with ice-water immersion or recovery at room temperature. Cryobiology, 2017, 74, 126-131. 

- Boraczyński M., Boraczyński T., PodstawskiR., LaskinJ., ChoszczD., LipińskiA., Relationships between anthropometric features, body composition, and anaerobic alactic power in elite post-pubertal and maturemale taekwondo athletes. Hum. Mov., 2017, 18(4), 3-12. 

- Pawłowska M., Mila-Kierzenkowska C., Boraczyński T., Boraczyński M., Sutkowy P., Paprocki J., Woźniak A., The effect of cold-water bath on postexercise activity of α1-antitrypsin and selected lysosomal enzymes in healthy men’s blood – preliminary study. Pol J Sports Med, 2017, 33(3), 193-201. 

 

 

PUBLIKACJE 2016 

Tiffany L. Lyle, Paul R. Lockman, Chris E. Adkins, Afroz Shareef Mohammad, Emily Sechrest, Emily Hua, Diane Palmieri, David J. Liewehr, Seth M. Steinberg, Wojciech Kloc, Ewa Iżycka-Świeszewska, Renata Duchnowska, Naema Nayyar, Priscilla K. Brastianos, Patricia S. Steeg, Brunilde Gril. Alterations in pericyte subpopulations are associated with elevated blood-tumor barrier permeability in experimental brain metastasis of breast cancer. Clinical Cancer Research. 2016, 22 (21), s. 5287-5299. 10.1158/1078-0432.CCR-15-1836

- Wojciech Kloc, Mirosław Niedbała. Badania neurofizjologiczne / autorzy rozdziału: Armin Curt, Uta Kliesch; redaktor wydania rozdziału polskiego: Wojciech Kloc, Mirosław Niedbała. Choroby kręgosłupa / autorzy: Norbert Boos, Max Aebi; redaktor wydania polskiego: Paweł Jarmużek (red. nauk.). Warszawa : MediPage, 2016, s. 335-352

Rafał Pankowski, Marek Racławski, Marcin Ceynowa, Marcin Mikulicz, Tomasz Mazurek, Wojciech Kloc. Direct vertebral rotation versus single concave rod rotation low-dose intraoperative computed tomography evaluation of spine derotation in adolescent idiopathic scoliosis burgery. Spine. 2016, 41 (10), s. 864-871. 10.1097/BRS.0000000000001363

- Grażyna Dziekan, Wojciech Kloc. Dyskopatia szyjna. Służba Zdrowia. 2016 (7/8), s. 62-63

-  Wojciech KlocGuzy wewnątrzoponowe / autorzy rozdziału: Yashuhiro Yonekawa, Richard Marugg; redaktor wydania rozdziału polskiego: Wojciech Kloc. W: Choroby kręgosłupa / autorzy: Norbert Boos, Max Aebi; redaktor wydania polskiego: Paweł Jarmużek (red. nauk.) Warszawa : MediPage, 2016, s. 1041-1064

Rafał Pankowski, Marek Racławski, Krzysztof Dzięgiel, Marcin Ceynowa, Marcin Mikulicz, Tomasz Mazurek, Wojciech KlocTransient monoplegia as a result of unilateral femoral artery ischemia detected by multimodal intraoperative neuromonitoring in posterior scoliosis surgery : a case report. Medicine. 2016, 95 (6), s. 1-7. 10.1097/MD.0000000000002748

- Kupcewicz E., Gontarz A., Wilk B., Kuśmierczyk M., Evaluation of health behaviours of individuals aged over 60, HYGEIA Public Heath; Poznań 2016, 51 (2):  202-208

- Kupcewicz E., Jaśtak L., Kuśmierczyk M., Wilk B., Opinie na temat stosowania rękawic ochronnych przez personel w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej, Kosmetologia estetyczna, Toruń 2016; 4(5): 375-378;

- Kupcewicz E., Kuśmierczyk M., Wilk B., Zajączkowska A., Zakrzewska A., THE QUALITY OF LIFE PROFILE OF THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE, PROFIL JAKOŚCI ŻYCIA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU; Baltic Journal of Health and Physical Activity,  Gdańsk 2016, vol. 8 nr 3: 49-59

- Więk A., Tkacz K., Mozolewski W., Kuśmierczyk M., E., Rybaczek S., Otyłość i nadwaga wśród dzieci i młodzieży – czynniki je determinujące w ujęciu holistycznym; Szkice humanistyczne, tom XVI, Nr 1-2 (vol. 39)/2016;

- Kostyra H., Kostyra E. Kuśmierczyk M., Żywność funkcjonalna/nutrikosmetologia prozdrowotna, Pol J Cosmetol, 2016, 19(2): 126-129;

- Opanowska M., Wilk B., Kuśmierczyk M., Opanowski K., Incidence of injuries in the opinion of young volleyball players and ways to prevent them, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2016, vol. 8, nr 4: 32-40; 

Kędzierska E., Abramczyk A.  Orzechowski S, Jurczyk Z. Poczucie własnej skuteczności wśród studentów kończących studia na kierunku ''pielęgniarstwo'' Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom 2 [Dokument elektroniczny] / praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2016, s. 431-442.

Orzechowski S., Abramczyk A. Przygotowanie studentów kierunku ''pielęgniarstwo'' do udziału w profilaktyce cukrzycy - wybrane aspekty Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom 2 [Dokument elektroniczny] / praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2016, s. 599-613.

Orzechowski S., Abramczyk A, Smusz K. Wybrane zachowania zdrowotne i profilaktyczne studentów na kierunku ''pielęgniarstwo'' Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom 2 [Dokument elektroniczny] / praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2016, s. 586-598. 

 Białkowska J., Mroczkowska D. Rehabilitacja chorej wybudzonej ze śpiączki po cesarskim cięciu. Rehabilitacja w Praktyce. 2016, 4, s. 33-36.

Mroczkowska D. Białkowska J., Kamila M. Lewicka. Rehabilitacja funkcji poznawczych i wykonawczych w chorobach niedokrwiennych mózgu. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health. 2016, 6 (1), s. 45-49.

Białkowska J., Mroczkowska D., Osowicka-Kondratowicz M. Specyfika rehabilitacji i opieki geriatrycznej pacjentów po 60. roku życia Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2016, 14 (1), S.58-62.

- Rakowska A, Matyskieła T, Mroczkowska D, Zwiernik B, Zwiernik J. Logopenic variant of primary progressive aphasia - case report. Pol Ann Med 2016;23(1):39-42. 

- Iga Rudawska, Fedorowski J.J. Cross-border care and cooperation Economics and Sociology 2016, 9 (3), s. 11-13 ; bibliogr. 3 poz. 2016.03.30 artykuł w czasopiśmie zagranicznym praca oryginalna

- Fedorowski J.J. Relikt ordynatorski Menedżer Zdrowia 2016 (6-7), s. 26-28  2016.08.30 artykuł w czasopiśmie polskim

- Wroński K., Kaczor J., Masłowski Z., Frąckowiak L., Frąckowiak M. Psychiatric disorders as a risk factor for warthin´s tumor. New Medicine. 2016; 20 (3): 71-73.

- Wroński K., Kaczor J., Masłowski Z., Frąckowiak L., Frąckowiak M., Stefanika P. Benign retroperitoneal schwannoma  – a rare case raport. New Medicine. 2016; 20 (3): 78-80.

- Wroński K., Kaczor J., Masłowski Z., Frąckowiak L. Anemia caused by bleeding from advanced breast cancer. New Medicine. 2016; 20 (2): 35-36.

-Frąckowiak L., Wroński K., Frąckowiak M., Kańczuga – Koda L., Koda M. Primary fallopian tube carcinoma discovered by mistake – A case report. Polish Annals of Medicine. 2016; 23: 151-155.

- Wroński K., Masłowski Z., Frąckowiak L., Kaczor J. Gillies fan flap for lower lip reconstruction - Case report. New Medicine. 2016; 20 (1): 8-11.

Wroński K., Frąckowiak L. Angiosarcoma following radiation therapy for breast cancer Case report. Annali Italiani di Chirurgia. 2016 Dec 20; 5.

Mikołajczyk A.: Safe and effective anaesthesiological protocols in domestic pig. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW 2016; 55 (2): 219-227.

- Skarżyński P. H., Świerniak W., Piłka A., Skarżyńska M. B., Włodarczyk W. W., Kholmatov D., Makhamadiev A., Hatzopoulos S. A hearing screening program for children in primary schools in Tajikistan. Medical Science Monitor. 2016: 2424-2430.