Katedra Pulmonologii i Infekcjologii - main photo

Katedra Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego została powołana Uchwałą Senatu Nr 636 z dnia 19 grudnia 2014 roku. Katedrą Pulmonologii i Infekcjologii kieruje prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska.

W skład Katedry wchodzą:

  • Klinika Pulmonologii

Zajęcia kliniczne odbywają się w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Przy Katedrze działa Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego.