Koło naukowe

Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne

i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

 

Opiekun koła: dr n. med. Anna Romaszko-Wojtowicz

Działalność koła:

Celami Koła Naukowego są: Kształtowanie oraz ukierunkowanie zainteresowania studentów na dziedzinę kardiopulmonologii i chorób rzadkich układu oddechowego; poszerzenie wiedzy studentów z tego zakresu; propagowanie nowoczesnego, wszechstrionnego podejścia do problemów chorego.

Udział w krajowych jak i zagranicznych konferencjach naukowych. Pomoc przy wykonywaniu badań spirometrycznych podczas lokalnych akcji, w trakcie roku akademickiego.

 

OGŁOSZENIA:

 

 

Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego zaprasza na spotkanie zdalne dnia 27.10.2022 r. o godzinie 17:00.

Zapraszamy serdecznie nowe osoby, które chciałyby dołączyć.

Na spotkaniu omawiany będzie udział studentów (badanie spirometryczne) w akcji ,,Zdrowie pod Kontrolą" -5 listopada 2022r. w godzinach od 12.00 do 18.00 na terenie Galerii Warmińskiej w Olsztynie.

 

Kod do zespołu na TEAMS został rozesłany do starostów.

 

 

 


 

 

Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego zaprasza na spotkanie dnia 17.12.2019 r. o godzinie 18:30 na ul. Żołnierskiej 14C w sali 312A. (budynek Dziekanatu WNoZ)

Zapraszamy serdecznie nowe osoby, które chciałyby dołączyć.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego zaprasza na spotkanie dnia 09.01.2019 r. o godzinie 16:00, w Katedrze Pielęgniarstwa na ul. Żołnierskiej 14C w sali 321 o godzinie 16:00.

Zapraszamy serdecznie nowe osoby, które chciałyby dołączyć.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego zaprasza na spotkanie dnia 21.02.2018 r. o godzinie 17:00, w Katedrze Pielęgniarstwa na ul. Żołnierskiej 14C w sali 312 A.

Zapraszamy serdecznie nowe osoby, które chciałyby dołączyć.