Działalność


 

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2022/2023

 

 

 


 

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2021/2022

Nazwa Koła Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

Wydział Szkoła Zdrowia Publicznego

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna dr n. med. Anna Romaszko-Wojtowicz nr telefonu 89 532 29 28

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła (ew. nr telefonu)

Kamil Waczyński

Liczba członków Koła (lista w załączniku) 12 osób

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r.a. oraz zajęte miejsca (w załączeniu kopie certyfikatów czynnego udziału, dyplomy zdobytych wyróżnień)

a)      Uczelniane 0

b)      Pozauczelniane – 7 (6 szt. - VIII Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”; 1 szt. - 16th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 2022)

Liczba opublikowanych prac (w załączeniu kopie opublikowanych prac)

a)      materiały seminaryjne…………………………….

b)      Naukowe 1  - data publikacji 2021-09-24 Pol. Ann. Med. 2021;28(2):187–193 DOI: https://doi.org/10.29089/2021.21.00182 „Spirometry in the prophylaxis of respiratory system diseases – a retrospective study”

c)      inne……………………………………………….

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2021/2022
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp. – można opisać w formie załącznika)

-

 

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni………………………………………….

b)      od sponsorów…………………………………….

c)      z katedry, wydziału………………………………


 

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2020/2021

Nazwa Koła Studenckie Koło Naukowe Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

Szkoła Zdrowia Publicznego

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska

895322985

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła (ew. nr telefonu)

Kamil Waczyński

Liczba członków Koła (lista w załączniku) 6

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r. a. oraz zajęte miejsca

a)      Uczelniane – 1 – 49 MSKN w Olsztynie wrzesień 2020

b)      pozauczelniane - 4

Liczba opublikowanych prac

a)      materiały seminaryjne…………………………….

b)   Naukowe -1 - Praca zgłoszona do publikacji w Polish Annals: Spirometria jako profilaktyka chorób układu oddechowego – badanie retrospektywne. Stud. Kamil Waczyński student 4 roku kierunku lekarskiego oraz Pani Stefania Brejtfus, która skończyła nasz wydział lekarski, obecnie na stażu.

c)      inne……………………………………………….

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2020/2021*
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

 • ·      UWM jako Współorganizator VII Konferencji „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”
  • Prof. Anna Doboszyńska przeprowadziła teoretyczno-praktyczne warsztaty spirometrii dla ok. 40 studentów. Warsztaty zorganizowała IFMSA-Poland Oddział Olsztyn

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni………………………………………….

b)      od sponsorów…………………………………….

c)      z katedry, wydziału………………………………

 


 

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2019/2020

Nazwa Koła Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

Wydział Szkoła Zdrowia Publicznego

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna dr n. med. Anna Romaszko-Wojtowicz

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła Kamil Waczyński

Liczba członków Koła (lista w załączniku)……………………………….……………..

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r.a. oraz zajęte miejsca

a)      Uczelniane 0

b)      Pozauczelniane 0

Liczba opublikowanych prac

a)      materiały seminaryjne 0

b)      naukowe 0

c)      inne 0

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2019/2020*
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

W roku akademickim 2019/2020 studenci – członkowie Studenckiego Naukowego Koła Kardiopulmonologicznego i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego przygotowali łącznie 5 prac, które miały zostać przedstawione na uczelnianych oraz pozauczelnianych konferencjach naukowych takich jak: „Choroby Rzadkie nie tylko w programie nauczania” w Szczecinie,  L Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie oraz na MSKN 2020 w Olsztynie. Przygotowane prace to:

 • E-papierosy czy jesteśmy świadomi konsekwencji? Monika Mysiakowa
 • 38-letnia kobieta z nowo rozpoznanym alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych (AZPP). Kinga Kondrat
 • Nietypowy obraz sarkoidozy czy dwie choroby w jednym? Opis przypadku. Karolina Balukiewicz-Hnatiuk
 • Przypadek 33-letniego pacjenta z alergiczną aspergilozą oskrzelowo-płucną i astmą. Monika Mysiakowa
 • The case of a 66-year old man with chronic asthma and COPD with α-1 antitrypsin deficiency. Victor Böhmeke Picallo
 • 62-letni mężczyzna z rozpoznaną ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń. Anna Chorek

Niestety z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej: epidemii COVID-19 żadna z wymienionych konferencji nie odbyła się. Wymienione prace oraz inne (dotycząca przesiewowych badań spirometrycznych w województwie warmińsko-mazurskim) przygotowywane są do publikacji w formie manuskryptów (prac naukowych bądź streszczeń), niemniej jednak czas przygotowania oraz publikacji w takiej formie jest wydłużony.

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2019/2020*
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

Pomoc przy okazji akcji spirometrycznej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie z okazji dnia Babci i Dziadka – 15.01.2020 r.

Udział w akcji Zdrowie pod kontrolą w Galerii Warmińskiej – 16.10 2019 r.

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni 0zł

b)      od sponsorów 0zł

c)      z katedry, wydziału 0zł


 

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2018/2019

Nazwa Koła Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

Wydział Szkoła Zdrowia Publicznego

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna dr n. med. Anna Romaszko-Wojtowicz

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła Kamil Waczyński

Liczba członków Koła (lista w załączniku) 6

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r.a. oraz zajęte miejsca

a)      Uczelniane 0

b)      Pozauczelniane 2

Liczba opublikowanych prac

a)      materiały seminaryjne 2

b)      naukowe 0

c)      inne 0

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2018/2019*
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

 

W roku akademickim 2018/2019 studenci – członkowie Studenckiego Naukowego Koła Kardiopulmonologicznego i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego przygotowali 2  prace, które zostały przedstawione na konferencji naukowej „Choroby Rzadkie nie tylko w programie nauczania” w Szczecinie,  L Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie oraz na MSKN 2020 w Olsztynie. Przygotowane prace to:

* 41-letni mężczyzna z sarkoidozą nowo rozpoznaną i nadciśnieniem tętniczym - opis przypadku. - stud. Kamil Waczyński

* Rzadki przypadek czerniaka w IV stopniu zaawansowania. - stud. Monika Mysiakowska

 

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni 440 zł

b)      od sponsorów 0zł

c)      z katedry, wydziału 0zł

 


Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2017/2018

Nazwa Koła: Studenckie Koło Naukowe Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła Artur Nowakowski

Liczba członków Koła (lista w załączniku) 4

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r. a. oraz zajęte miejsca

a)      Uczelniane

b)      Pozauczelniane 3

21-22.04.2018 – I Ogólnopolski Kongres Medycyny Stylu Życia.(1 praca)

14.05.2018 – V Konferencja Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” (2 prace)

Liczba opublikowanych prac

a)      materiały seminaryjne…………………………….

b)      naukowe………………………………………….

c)      Inne:

 1. Książka abstraktów I Ogólnopolskiego kongresu Medycyny Stylu Życia – 1 praca

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2017/2018*
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

 1. Zdrowie pod kontrolą – 7 kwietnia 2018 – obsługa stanowiska ze spirometrem
 2. Festyn „Bezpieczni – Ja, Ty, My”. – 12 maja 2018 - obsługa stanowiska ze spirometrem
 3. VII Festyn „Magiczny Park Jakubowo” – impreza miejska cykliczna – 3 czerwca 2018 - obsługa stanowiska ze spirometrem

 

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni……-……………………………….

b)      od sponsorów…-……………………………….

c)      z katedry, wydziału…-………………………
 

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2016/2017

 

Nazwa Koła: Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

Wydział Nauk Medycznych

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna: Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska Prof. UWM,

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła (ew. nr telefonu): Karolina Późniewska

Liczba członków Koła (lista w załączniku)……………11……………….……………..

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r.a. oraz zajęte miejsca

a)      uczelniane……………5……………………

b)     pozauczelniane…………..….…………………

Liczba opublikowanych prac

a)      materiały seminaryjne…………………………….

b)      naukowe………………………………………….

c)      inne……………………………………………….

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2016/2017*
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

Udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie "Zdrowie pod Kontrolą" organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA–Poland w dniu 19-20 listopada 2016 roku, w Galerii Warmińskiej na terenie Olsztyna. Inicjatywa zakończona wielkim sukcesem. Studenci  Koła Kardiopulmonologicznego
i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego biorąc czynny udział w badaniu mieszkańców Olsztyna, przeprowadzili około 150 badań spirometrycznych.

Studenci Koła brali udział w przygotowaniu pracy dotyczącej analizy występowania raka płuca u młodych dorosłych zgłoszonej na WCLC2017 w Yokohamie.

 

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni……… …………

b)      od sponsorów….--------------------------………...

c)      z katedry, wydziału……-------------------………

 Lista członków Studenckiego Koła Kardiopulmonologicznego i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego


Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2014/2015

 

Nazwa Koła: Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

Wydział Nauk Medycznych

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna: Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska Prof. UWM,

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła (ew. nr telefonu): Paweł Szpruch, 

Liczba członków Koła (lista w załączniku)……………9……………….……………..

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r.a. oraz zajęte miejsca

a)      uczelniane……………2…………………………

b)      pozauczelniane……………2….…………………

XXV Jubileuszowe Spotkania Polskiej Grupy European Respiratory Society 15-17 stycznia 2015r. Turzno: Anna Romaszko, Paweł Szpruch, Joanna Luks, Emilia Świetlik, Anna Doboszyńska, Barbara Poszewiecka „Występowanie nowotworów mnogich – analiza retrospektywna”

 

XXV Jubileuszowe Spotkania Polskiej Grupy European Respiratory Society 15-17 stycznia 2015r. Turzno: Paweł Szpruch, Anna Romaszko, Joanna Luks, Luiza Grabowska, Anna Doboszyńska „Kwalifikacja do przeszczepu płuc na podstawie opisu przypadku chorej na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”

 

ERS (European Respiratory Society) INTERNATIONAL CONGRESS 2014 Amsterdam Netherlands, 26-30 September) - Anna Romaszko, Paweł Szpruch, Joanna Luks, Emilia Świetlik, Barbara Poszewiecka, Anna Doboszyńska „The frequency of multiple neoplasms: a retrospective analysis” – referat zgłoszony na kongres. 
 
IASLC (International Association for the study of lung cancer) 16

th

 world conference of lung cancer (September 6-9,2015 Denver Colorado, USA) – Anna Romaszko, Paweł Szpruch, Joanna Luks, Emilia Świetlik, Barbara Poszewiecka, Anna Doboszyńska “Multiple primary malignancies - a retrospective analysis” – referat zgłoszony na kongres.

 

Liczba opublikowanych prac

a)      materiały seminaryjne…………………………….

b)      naukowe………………………………………….

c)      inne……………………………………………….

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2014/2015*
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

Udział w organizacji V edycji ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie "Zdrowie pod Kontrolą" organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA–Poland w dniu 25 kwietnia 2015 roku, w Galerii Warmińskiej na terenie Olsztyna. Inicjatywa zakończona wielkim sukcesem. Studenci  Koła Kardiopulmonologicznego
i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego biorąc czynny udział w badaniu mieszkańców Olsztyna, przeprowadzili łącznie 120 badań spirometrycznych.

 

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni………--------------------------…………

b)      od sponsorów….--------------------------………...

c)      z katedry, wydziału……-------------------………

 


 

 

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2013/2014

Nazwa Koła: Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

Wydział Nauk Medycznych

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna

Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska Prof. UWM 

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła Paweł Szpruch

Liczba członków Koła (lista w załączniku)……9……………………….……………..

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r.a. oraz zajęte miejsca

a)      uczelniane……3………………………………\

XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 14 maja Olsztyn

 „Skrobiawica oskrzeli – opis przypadku. Tracheobronchial amyloidosis – a case report”

 

„ Analiza wyników badania spirometrycznego przeprowadzonego podczas polskiego dnia spirometrii w Olsztynie w dniu 27 czerwca 2013 roku.” - II miejsce

XXIV International Medical Sciences Student Congress – 17-19 maja 2014

Istanbul Faculty of Medicine

“Screening spirometry to detect respiratory impairments: population-based study Olsztyn, Poland”

b)      pozauczelniane: 1

XXIV Konferencja European Respiratory Society – 09-11.01.2014 Ryn

„ Analiza wyników badania spirometrycznego przeprowadzonego podczas polskiego dnia spirometrii w Olsztynie w dniu 27 czerwca 2013 roku.”

 

Liczba opublikowanych prac

a)      materiały seminaryjne……-…………………….

b)      naukowe……-………………………………….

c)      inne……-……………………………………….

 

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2013/2014*
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie podczas stoisk profilaktycznych - badania spirometryczne -  24.05.2014 r. Ostróda
 
Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni……-…………………………………….

b)      od sponsorów……-……………………………….

c)      z katedry, wydziału……-…………………………

 


SPRAWOZDANIE z działalności 2013 r.

Studenckiego Koła Kardiopulmonologicznego i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

W/w Koło zostało zarejestrowane w uczelnianym Rejestrze Kół Naukowych UWM pod nr 243 w dniu 3 czerwca 2013r. Opiekunem koła została dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM.

Koło liczy obecnie 8 członków. Przewodniczącym Koła jest Paweł Szpruch, sekretarzem – Anna Romaszko.

Do tej pory odbyły się 3 spotkania Koła z frekwencją odpowiednio: 75%; 100%; 87,5%.

Spotkania Koła odbywają w sali seminaryjnej Kliniki Pulmonologii, przy ul. Jagiellońskiej 78.

Ponadto 27 czerwca 2013 wspólnie z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc zorganizowano Dzień Spirometrii, podczas którego członkowie Koła wykonywali bezpłatne badania spirometryczne m.in. na Rynku Starego Miasta w Olsztynie.