Aktualności


W środę 15 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Odznaczenia „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”. W dniu 4 marca br. podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie 12 lekarzy i lekarzy dentystów, odebrali to wyjątkowe wyróżnienie z rąk Pani Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie – lek. stom. Anny Lella oraz Kanclerza Kapituły – lek. Marka Zabłockiego.

Serdecznie gratulujemy Pani dr n. med. Ewie Malinowskiej uzyskanego wyróżnienia.


 

BUDYNEK NA UL. ŻOŁNIERSKIEJ 14C (SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO) BĘDZIE
OTWARTY W GODZINACH OD 7:00 DO 17:00  W TRAKCIE SESJI EGZAMINACYJNEJ W DNIACH
1-19.02.2023

PROF JADWIGA SNARSKA
DYREKTOR


 

 W kategorii medycyna za bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny, wybitną działalność lekarską, pracę na rzecz utworzenia i prowadzenia kliniki pulmonologii oraz pracę jako lekarz wolontariusz nagrodę otrzymała Profesor Anna Doboszyńska. Odbierając statuetkę przyznała, że „Czuje się trochę nieswojo. Rzadko mi się zdarza być w towarzystwie biznesu". I dodała, że „Jestem bardzo wdzięczna i wzruszona. To jest coś niezwykłego. Jest to docenienie 10 lat mojego życia, całkiem nowego w Olsztynie. 10 lat prowadzenia organizacji, prowadzenia kliniki i wspólnie z kolegami leczenia chorych, uczenia studentów. Przyjmuje tę nagrodę nie jako ja, tylko w imieniu kolegów i moich współpracowników".

 
 

 

14 listopada w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie odbyła się uroczystość, podczas której Pani Profesor otrzymała z rąk Pana Marcina Kuchcińskiego, Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

SERDECZNIE PANI PROFESOR GRATULUJEMY!

 


 

UWM Olsztyn solidarny z Ukrainą! | zrzutka.pl

Szanowna Wspólnoto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

 tak jak w swoim oświadczeniu powiedział Jego Magnificencja Rektor dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM, „(…) obudziliśmy się dzisiaj w nowej rzeczywistości”. Chcemy z całą mocą podkreślić, że my, jako Społeczność Akademicka, z tą rzeczywistością się nie zgadzamy i nigdy zgadzać nie będziemy. Dla naszych wieloletnich Przyjaciół z Łucka oraz całej Ukrainy, z którymi studiujemy, żyjemy oraz współpracujemy, uruchamiamy oficjalną zbiórkę funduszy.

Uzyskane środki przeznaczymy na zakup produktów, które następnie przekażemy do Konsulatu RP w mieście partnerskim Olsztyna, Łucku, z którym jesteśmy w kontakcie. Równocześnie rozpoczynamy stacjonarną zbiórkę artykułów, które mogą być potrzebne mieszkańcom Ukrainy. Przedmioty z niżej załączonej listy prosimy zostawiać w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM (ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn) oraz na każdym wydziale naszej Uczelni w miejscach wyznaczonych przez poszczególne Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego UWM. 

Czego potrzebujemy?

- Koców

- Śpiworów

- Artykułów higienicznych

- Artykułów spożywczych długoterminowych 

- Wody mineralnej

- Środków medycznych (w tym maseczek i środków antyseptycznych)

Każda złotówka to gest wsparcia i solidarności z zaatakowanymi przez Rosję. Od naszej ofiarności zależy, ilu Obywatelom Ukrainy uda nam się pomóc.

Zaangażuj się w zbiórkę stacjonarną, pomóż wpłatą i udostępnij dalej, gdzie tylko się da – niech świat widzi, że jesteśmy #SolidarnizUkrainą. Nie będziemy stać biernie, gdy naszym Studentom i ich rodzinom dzieje się krzywda.

 


 

W dniu 20.07.2021 r. Pani lek. med. Emilia Świetlik obroniła pracę doktorską na Universytecie w Cambridge, pt. Deep forward and reverse phenotyping for genetic discovery in pulmonary arterial hypertension.

27.11.2021 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

GRATULUJEMY!


 

W dniu 23.06.2021 r. Pani lek. med. Anna Łowczak obroniła pracę doktorską pt. Ocena przeżycia chorych z rozpoznaniem wielkokomórkowego neuroendokrynnego raka płuca (Large-CellNeuroendocrineLung Carcinoma) badanie retrospektywne. GRATULUJEMY!

 


 

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 roku Pani Profesor Annie Doboszyńskiej, Kierownikowi Katedry Pulmonologii, Prezydent Polski nadał tytuł Profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. GRATULUJEMY!