Granty

W Katedrze Pulmonologii prowadzone są badania:
   
1. Prowadzenie rejestru chorych na nadciśnienie płucne na Warmii i Mazurach. - Prof. dr n. med. Anna Doboszyńska, dr n. med. med. Ania Romaszko-Wojtowicz, dr n. med. med. Ewa Malinowska
2. Ocena funkcji mięśni oddechowych u pacjentów po przebytej infekcji COVID-19 oraz rehabilitacji oddechowej Badanie z wykorzystaniem miernika siły mięśni oddechowych - Prof. dr n. med. Anna Doboszyńska
3. Kontynuacja projektu naukowo-badawczego pt. "wykorzystanie zaawansowanych technik inteligencji obliczeniowej w farmacji i medycynie" we współpracy z Katedrą Biofarmacjii Collegium Medicum w Bydgoszczy - dr n. med. med. Ania Romaszko-Wojtowicz
4. Wpływ pandemii na rozpoznawanie raka płuc. Badanie wieloośrodkowe - dr n. med. med. Ania Romaszko-Wojtowicz
5. Ocena zmian radiologicznych u pacjentów w trakcie i po zakażeniu wirusem SARS-CoV2. Prof. dr n. med. Anna Doboszyńska, dr n. med. med. Ania Romaszko-Wojtowicz
6. Podniesienie poziomu szkolenia w zaawansowanych metodach diagnostyczno-terapeutycznych związanych z drogami oddechowymi przy użyciu systemu cyber-fizycznego opartego na rozszerzonej rzeczywistości (AR) i druku 3D. 

Główny Badacz

Dr n. med. Emilia M Świetlik, adiunkt badawczo dydaktyczny, Katedra Pulmonologii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Członkowie zespołu badawczego

Zespół badawczy:

Prof. Anna Doboszyńska, MD, PhD, Klinika Pulmonologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska, Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Dr. Sławomir Tadeja, PhD, Pracownik Badawczy, Laboratorium Cyber-Human, Wydział Inżynierii, Uniwersytet Cambridge

Dr. Marcin Piotrowicz, PhD, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Dr. Marek Kraft, PhD, Adiunkt, Laboratorium Widzenia, Wydział Kontroli, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Dominik Pieczyński, M.Sc., Asystent Badawczy, Laboratorium Widzenia, Wydział Kontroli, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Dr n. med. i n. o zdr. Maria LiburaKierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej

Dr inż. Ewa Kowalska, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej oraz Katedra Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Dagmara Głód - ŚliwińskaZakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej UWM w Olsztynie

Mgr Marek Czerepowicki, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Mgr Jarosław Ciemiński, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lek. med. Małgorzata Łowczak, specjalista radiolog, Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

7. Częstość występowania ropniaka opłucnej na Warmii i Mazurach w latach 2011-2023.

Główny Badacz 

Dr n. med. Emilia M Świetlik, adiunkt badawczo dydaktyczny, Katedra Pulmonologii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Członkowie zespołu badawczego

Prof. Anna Doboszyńska, MD, PhD, Katedra Pulmonologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
8. Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w moczu chorych na mukowiscydozę – badanie wieloośrodkowe.

Kierownik tematu:

•Dr hab. n. med. Alina Minarowska, Prof. UWM

Pozostali współautorzy:

•Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska
•Dr n. med. Łukasz Minarowski,
•Dr hab. n. med. Sławomir Szajda

9. Aktywność ezgolikozydaz lizosomalnych w moczu i surowicy noworodków urodzonych powyżej 33 tygodnia życia płodowego- wykładniki steru okołopoprodowego.

Kierownik tematu :

•Dr hab. n. med. Alina Minarowska, Prof. UWM

Pozostali współautorzy:

•Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, Olsztyn
•Dr n. med. Łukasz Minarowski, UMB Białystok
•Dr hab. n. med. Sławomir Szajda UMB Białystok
•Dr n. med. N. Dera UWM Olsztyn
 
NCN
1. Planowany projekt badawczy:

„Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych.”

Kierownik tematu badawczego:

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szajda

Pozostali współautorzy:

Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, 
•Małgorzata Wypych, dr n. hum., Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
•Daniel Celiński, mgr, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,    Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego UM
•Beata Konarzewska, dr hab. n. med., Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
•Jan Krzysztof Kirejczyk, dr hab. n. med., Katedra Nauk Podstawowych Państwowej Wyższej Szkoły, Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
•Robert Gałązkowski, dr hab. n. o. zdr., Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego UM
•Alina Minarowska, dr hab. n. med., Katedra Pulmonologii UWM w Olsztynie
•Napoleon Waszkiewicz, dr hab. n. med., Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
•Sławomir Dariusz Szajda, dr hab. n. med., Katedra Nauk Klinicznych Państwowej Wyższej Szkoły , Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
W Katedrze realizowane są następujące prace doktorskie:
•Mgr D. Maniak - Brzezińska - „Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową.” (dr hab.n.med. Alina Minarowska, Prof. UWM, UWM w Olsztynie.)
•Mgr A.Rożniecka-Hełmińska „Analiza jakości życia dzieci i młodzieży z pierwotnymi bólami głowy.” (dr hab.n.med. Alina Minarowska, Prof. UWM, UWM w Olsztynie.)