Koordynatorzy przedmiotów

 • Wybrany przedmiot kliniczny - kierunek lekarski,  semestr XII
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - kierunek pielęgniarstwo, rok III  - prof. dr hab. n med. Anna Doboszyńska,
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w przewlekłych chorobach układu oddechowego - kierunek pielęgniarstwo, rok I, II st.  - prof. dr hab. n med. Anna Doboszyńska
 • Choroby wewnętrzne z elemenatmi onkologii cz 1. - kierunek ratownictwo medyczne, rok I  - dr n. med. med Anna Łowczak
 • Choroby wewnętrzne z elemenatmi onkologii cz 2. - kierunek ratownictwo medyczne, rok II  - dr n. med. med Anna Łowczak
 • Onkologia - kierunek dietetyka, rok III  - dr n. med. med Anna Łowczak
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej - kierunek pelęgniarstwo, rok I, II st.  - dr n. med. med Anna Łowczak

 • Koordynowana opieka md pacjentem onkologicznym - kierunek pelęgniarstwo, rok I, II st.  - dr n. med. Anna Łowczak

 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - kierunek pielęgniarstwo, rok II  - dr hab. n med. Alina Minarowska
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - kierunek położnictwo, rok II  - dr hab. n med. Alina Minarowska
 • Pediatria 1 / 2 - kierunek ratownictwo medyczne, rok II - dr hab. n med. Alina Minarowska
 • Pediatria  2/ 2 - kierunek ratownictwo medyczne, rok III- dr hab. n med. Alina Minarowska
 • Choroby wieku dziecięcego - - kierunek dietetyka, rok IIIdr hab. n med. Alina Minarowska
 • Fizjologia i patologia okresu rozwojowego - kierunek logopedia, r I - dr hab. n med. Alina Minarowska
 • Podstawy neonatologii i pediatrii- kierunek logopedia, r I -dr hab. n med. Alina Minarowska