Historia

  • Zarządzeniem Nr 120/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2017 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Wydziału zmienia się nazwę katedry Pulmonologii i Infekcjologii na Katedrę Pulmonologii. Jednocześnie znosi się Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych znajdujący się w strukturze Katedry.
 
  • Zarządzeniem Nr 85/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 października 2017 roku W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pod nazwą Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będą funkcjonować następujące wydziały:
 
1)        Wydział Lekarski,
2)        Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
  • Od 1 września 2017 roku Katedra Pulmonologii i Infekcjologii wchodzi w skład  struktury Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 
  • Uchwałą  Nr  160 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku zostało pozytywnie zaopiniowane utworzenie Collegium Medicum jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
  • Katedra Pulmonologii i Infekcjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego została powołana Uchwałą Senatu Nr 636 z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Od początku katedrą kieruje dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM.
W skład Katedry wchodzą:
    • Klinika Pulmonologii
Zajęcia kliniczne odbywają się w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.
Przy Katedrze działa Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego.