mgr piel. Izabella Konopka

Miejsce pracy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiAz Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37 10-228 Olsztyn

KLINIKA ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII Z ODDZIAŁEM DZIENNYM TERAPII ONKOLOGICZNEJ