Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Szkoły Zdrowia Publicznego

 

 russ szp

szp@russ.uwm.edu.pl

Skład RWSS

 


 

russ uwm

https://www.facebook.com/RUSSUWM/

https://russ.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/informatorUWM2021.pdf

Dane adresowe

Dom Studencki nr 2
ul. Kanafojskiego 1, pok. 01,
10-722 Olsztyn-Kortowo
+089 523 49 81
russ@uwm.edu.pl
Wejście do  biura znajduje się od szczytu budynku przy boisku do koszykówki

Organy RWSS

 • Przewodniczący RWSS
 • Prezydium RWSS
 • dwóch Wiceprzewodniczących RWSS
 • dwóch członków Prezydium
 • Delegat RWSS do RUSS
 • Starostowie i wicestarostowie roczników 
 • Wolni członkowie

Cel działania RWSS

Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego ma na celu godne reprezentowanie głosu wszystkich studentów Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas rozmów z władzami Szkoły Zdrowia Publicznego. Jednoczenie wspiera prowadzenie szeregu przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym, zainicjowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM. Dodatkowo stara się  aktywizować studentów Szkoły Zdrowia Publicznego do działań, które przynoszą wymierne efekty w środowisku uniwersyteckim i lokalnym.

Zadania RWSS

 • Nadzorowanie wyborów dotyczących wszelkich organów RWSS
 • Podejmowanie uchwał w zakresie organów RWSS
 • Opracowywanie planu sesji egzaminacyjnych, o których mowa w §3 ust. 3 Regulaminu Studiów
 • Reprezentowanie studentów na szczeblu Wydziału
 • Ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Studenckiego na Wydziale
 • Organizowanie życia kulturalnego społeczności Wydziału
 • Aktywizowanie społeczności Wydziału
 • Wspieranie przedsięwzięć inicjowanych przez RUSS UWM
 • Działalność charytatywna

Plan pracy RWSS przyjęty na rok akademicki 2022/2023

 • Nadzorowanie wyborów Rad Roku
 • Wsparcie przedsięwzięć inicjowanych przez RUSS UWM
 • Student EXPO 2022
 • Otrzęsiny wydziału
 • Plebiscyt Belfer 2022
 • Kortowski Mikołaj (kiermasz ciast)
 • Akademia Ciekawości
 • Posesja 2023
 • Liga Wydziałów
 • Kortowiada
 • Promocja szkoleń i warsztatów skierowanych do studentów Szkoły Zdrowia Publicznego
 • Organizacja i wsparcie różnych przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, rozrywkowych i charytatywnych
 • Organizowanie wszelkich akcji okolicznościowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych (tłusty czwartek, dzień kobiet, dzień mężczyzn itd.)
 • Czynny udział w szkoleniach zwiększających umiejętności Organów RWSS
 • Promocja Szkoły Zdrowia Publicznego z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz różnych delegacji
 • Wspieranie pracy i działań Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
 • Przygotowanie i wprowadzenie elektronicznego poradnika dla przyszłych studentów SZP w ramach projektu "Drzwi otwarte UWM"
 • Realizowanie innych działań związanych z bieżącą pracą RWSS

Plan cyklicznych spotkań w roku akademickim 2022/2023

Spotkania RWSS SZP UWM w Olsztynie przewidziane są minimum raz w miesiącu, w odstępie czasowym nie mniejszym niż dwa tygodnie. Spotkania będą odbywać się stacjonarnie we wcześniej ustalonym miejscu w zależności od dostępności wolnych sal w budynku 14C na ulicy Żołnierskiej. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych spotkań zależnie od potrzeb wynikających z bieżących działań RWSS. Zastrzega się zmianę daty spotkań ustalonych w harmonogramie w zależności od dyspozycyjności członków RWSS SZP.

Terminy spotkań

 • 17.11
 • 15.12
 • 12.01
 • 26.01
 • 16.02
 • 09.03
 • 30.03
 • 13.04
 • 11.05
 • 15.06