Studenckie Koła Naukowe

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
dr hab. inż. Adam Okorski, prof. UWM
e-mail: adam.okorski@uwm.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kół Naukowych w Szkole Zdrowia Publicznego
dr Katarzyna Kubiak
Katedra Biologii Medycznej
ul. Żołnierska 14c, pok. 18
tel. 524-61-21; e-mail: katarzyna.kubiak@uwm.edu.pl

Przedstawiciel Studentów Szkoły Zdrowia Publicznego
w Radzie Kół Naukowych na rok akademicki 2022/2023, 2023/2024
Aleksandra Wochna (KN Chirurgii Dziecięcej) Studenckie Koła Naukowe Szkoły Zdrowia Publicznego

Studenckie Koło Naukowe Parazytologii "Vermis"
przy Katedrze Biologii Medycznej

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
przy Katedrze Chirurgii

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i Gastroeneterologicznej
przy Katedrze Chirurgii

Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii
przy Katedrze Chirurgii

Studenckie Koło Naukowe Zdrowe Życie
przy Katedrze Fizjoterapii

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
przy Katedrze Pielęgniarstwa

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstw w Stanach Zagrożenia Życia
przy Katedrze Pielęgniarstwa

Studenckie Koło Naukowe "Pro-Familia"
przy Katedrze Położnictwa

Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
przy Katedrze Pulmunologii

Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
przy Katedrze Psychologii, Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego

Studenckie Koło Naukowe Badania Epidemiologiczne
przy Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego

Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego
przy Katedrze Ratownictwa Medycznego