Koordynatorzy przedmiotów

 

Kierunek Lekarski

Semestr

Nazwa przedmiotu

Koordynator

Sylabus

Regulamin

I

I

Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych

Dr n. med. JALALI

 

 

 

I

First and in emergency situations

Dr n. med. JALALI

 

 

 

II

Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 1/5

Dr n. med. JALALI

 

 

II

IV

Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 2/5

Mgr Gromadziński

 

 

V

VII

Disaster Medicine

Prof. Zawadzki

 

 

 

 

Medycyna katastrof

Dr Jastrzębski/Prof. Zawadzki

 

 

 

 

Medycyna ratunkowa 1/2

Prof. Zawadzki

 

 

 

VIII

Emergenci Medicine 1/2

Dr n. med. JALALI

 

 

 

 

Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 5/5

Lek. Manta

 

 

VI

XII

Medycyna ratunkowa 2/2

Dr n. med. JALALI

 

 

Kierunek Rat.med

 

 

 

 

 

I

I

Dydaktyka medyczna

mgr Miłowski

 

 

 

I

Procedury ratunkowe przedszpitalne

dr Jastrzębski

 

 

 

I

Podstawowe zabiegi medyczne

Prof. Zawadzki

 

 

 

I

Techniki zabiegów medycznych

Prof.Zawadzki

 

 

 

II

Koordynowana opieka medyczna

mgr Maciej Kuś

 

 

 

II

Medyczne czynności ratunkowe cz.1

lek. Wałdoch

 

 

 

II

Organizacja pracy ratownika medycznego

mgr Hryniewicka

 

 

 

II

Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne

Lek.Reza

 

 

II

III

Kwalifikowana I pomoc

dr Jastrzębski

 

 

 

III

Medycyna Katastrof

dr Jastrzębski

 

 

 

III

Medycyna ratunkowa cz.1

Prof. Zawadzki

 

 

 

IV

Ratunkowe umiejętności kliniczne cz.1

dr Jastrzębski

 

 

III

V

Medycyna ratunkowa cz.2

Prof.Zawadzki

 

 

 

V

Medyczne czynności ratunkowe cz.2

Dr n. med. JALALI

 

 

 

V

Metodyka nauczania I pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy

Mgr Miłowski

 

 

 

V

Seminarium dyplomowe

Mgr Hryniewicka

 

 

 

VI

Medycyna ratunkowa cz.3

Prof. Zawadzki

 

 

 

VI

Medyczne czynności ratunkowe cz.3

Dr n. med. JALALI

 

 

 

VI

Zagadnienia organizacyjne i umiejętności praktyczne w medycynie taktycznej

dr Jastrzębski

 

 

 

VI

Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej

mgr Hryniewicka

 

 

 

 

Psychiatria

lek S. Adamowicz

mgr S.Sadurski

 

 

Kierunek

Pielęgniarstwo

 

 

 

 

 

I

I

Podstawy ratownictwa medycznego1/2

dr Jastrzebski

 

 

III

V

Podstawy ratownictwa medycznego 2/2

dr Jastrzębski

 

 

Kierunek

Dietetyka

 

 

 

 

 

I

I

Pierwsza pomoc

dr Jastrzębski

 

 

Kierunek Położnictwo

 

 

 

 

 

III

V

Podstawy ratownictwa medycznego

dr Jastrzębski