Zajęcia dydaktyczne

W Katedrze Ratownictwa Medycznego w roku akademickim 2019/2020 prowadzone są następujące zajęcia:

 

Kierunek Lekarski rok I

-Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych

-Lekarskie umiejetności zabiegowe i kliniczne 1/5

Kierunek Lekarski rok II

-Lekarskie umiejetności zabiegowe i kliniczne 2/5

Kierunek Lekarski rok V

Disaster Medicine

Medycyna katastrof

Medycyna ratunkowa1/2

Emergency Medicine 1/2

Labolatoryjne umiejetności zabiegowe i kliniczne 5/5

Kierunek Lekarski VI

Medycyna ratunkowa 2/2

Kierunek Ratownictwo medyczne rok I

-Dydaktyka medyczna

-Procedury ratunkowe przedmedyczne

-Podstawowe zabiegi medyczne

-Techniki zabiegów medycznych

-Koordynowana opieka medyczna

-Medyczne czynności ratunkowe cz.I

-Organizacja pracy ratownika medycznego

-Procedury ratunkowe wewnatrzszpitalne

Kierunek Ratownictwo medyczne rok II

-Kwalifikowana I pomoc

-Medycyna katastrof

-Medycyna ratunkowa cz.I

-Ratunkowe umiejętności kliniczne cz.1

Kierunek Ratownictwo medyczne rok III

-Medycyna ratunkowa cz.2

-Medyczne czynnosci ratunkowe cz.2

-Metodyka nauczania I pomocy i kwalifikowanej I pomocy

-Seminarium dyplomowe

-Medycyna ratunkowa cz.3

-Medyczne czynności ratunkowe cz.3

-Zagadnienia organizacyjne i umiejetności praktycznemedycyny taktycznej

-Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej

Kierunek Pielegniasrtwo rok I

Podstawy ratownictwa medycznego 1/2

Kierunek Pielegniasrtwo rok III

Podstawy ratownictwa medycznego 2/2

Kierunek Dietetyka rok I

Pierwsza pomoc

Kierunek Położnictwo rok III

-Podstawy ratownictwa medycznego

 

 

-