Wynalazki

1.  dr Paweł Jastrzębski Collegium Medicum Szkoła Zdrowia Publicznego, Katedra Ratownictwa Medycznego

Główny pomysłodawca wzoru przemysłowego tp. „Nożyce” zwłaszcza do przecinania opatrunków i ubrań,zgłoszonego 4 czerwca 2016 r. pod numerem Wp. 24631 do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z pierwszeństwem od dnia zastrzeżenia.

 2.  dr Paweł Jastrzębski Collegium Medicum Szkoła Zdrowia Publicznego, Katedra Ratownictwa Medycznego

Pomysłodawca wzoru użytkowego projektu wynalazczego pn.”Staza do opanowywania krwotoków zwłaszcza dla zwierząt i ludzi”

DECYZJA UWM w Olsztynie NR 5/K/2018 O KOMERCJALIZACJI

Na podstawie opinii Rzecznika Patentowego UWM w Olsztynie oraz oceny możliwości komercjalizacji projektu wynalazczego pn.Staza do opanowywania krwotoków zwłaszcza dla zwierząt i ludzi” dokonanej przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie, podjęcie pozytywnej decyzji o komercjalizacji wyników badań naukowych/prac rozwójowych/knowhow zgłoszonych w dniu 28.02.2018 r. Skierowanie projektu do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  dr Paweł Jastrzębski Collegium Medicum Szkoła Zdrowia Publicznego, Katedra Ratownictwa Medycznego

Zgłoszenie w dniu 3 września 2018 r. do Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie pomysłu wynalazczego pn. Śpiwór do utrzymania optymalnej temperatury, podczas wykonywania czynności medycznych, ratowniczych u ludzi i zwierząt” (pomysł w trakcie legislacji).