Kierunek Dietetyka

Zestawienie Absolwentów Kierunku Dietetyka

Lp.

Rok ukończenia studiów

Kierunek Dietetyka  studia I stopnia

Ogółem

w tym kobiety

 

1.

2016

36

32

 

2.

2017

33

31

 

3.

2018

51

44

 

4.

2019

61

57

 

5.

2020

41

37

 

6.

2021

39

 

7.

2022

41

 

8.

2023

41

 

 

RAZEM

343

201