Kierunek Dietetyka

Zestawienie Absolwentów Kierunku Dietetyka

Lp.

Rok ukończenia studiów

Kierunek Dietetyka  studia I stopnia

Ogółem

w tym kobiety

Ogółem

1.

2016

36

32

36

2.

2017

33

31

33

3.

2018

51

44

51

4.

2019

61

57

61

5.

2020

41

37

41

 

RAZEM

222

201

222