Kierunek Położnictwo

Zestawienie Absolwentów Kierunku Położnictwo

Lp.

Rok ukończenia studiów

Kierunek Położnictwo  studia I stopnia

Ogółem

w tym kobiety

 

1.

2020

35

35

 

2.

2021

22

22

3.

2022

37

37

4.

2023

30

 

 

RAZEM

124

94