Kierunek Położnictwo

Zestawienie Absolwentów Kierunku Położnictwo

Lp.

Rok ukończenia studiów

Kierunek Położnictwo  studia I stopnia

Ogółem

w tym kobiety

Ogółem

1.

2020

35

35

35

 

RAZEM

35

35

35