Kierunek Ratownictwo Medyczne

Zestawienie Absolwentów Kierunku Ratownictwo medyczne

Lp.

Rok ukończenia studiów

Kierunek Ratownictwo medyczne  studia I stopnia

Ogółem

w tym kobiety

Ogółem

1.

2016

17

7

17

2.

2017

13

4

13

3.

2018

12

6

12

4.

2019

6

2

6

5.

2020

15

8

15

 

RAZEM

63

27

63