Kierunek Pielęgniarstwo

Zestawienie Absolwentów Kierunku Pielęgniarstwo

Lp.

Rok ukończenia studiów

Kierunek Pielęgniarstwo studia I stopnia

Kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia

Ogółem

w tym kobiety

Ogółem

w tym kobiety

1.

2016

38

36

57

54

2.

2017

35

32

12

11

3.

2018

36

35

23

22

4.

2019

82

78

35

31

5.

2020

56

46

26

26

6.

2021

72

 

30

 

7.

2022

82

 

28

 

8.

2023

53

 

25

 

 

RAZEM

454

227

236

144