Kierunek Pielęgniarstwo

Zestawienie Absolwentów Kierunku Pielęgniarstwo

Lp.

Rok ukończenia studiów

Kierunek Pielęgniarstwo studia I stopnia

Kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia

 

Ogółem

w tym kobiety

Ogółem

w tym kobiety

Ogółem

1.

2016

38

36

57

54

95

2.

2017

35

32

12

11

47

3.

2018

36

35

23

22

59

4.

2019

82

78

35

31

117

5.

2020

56

46

26

26

82

 

RAZEM

247

227

153

144

400