Historia

Początki Katedry Położnictwa sięgają 2017 roku, kiedy to Kierunek Położnictwo został utworzony i funkcjonował w strukturach Wydziału Nauk o Zdrowiu.Pierwsi etatowi pracownicy i merytoryczni organizatorzy kierunku prof. Jadwiga Snarska, dr n. med Ewa Kupcewicz, dr. n med. Olga Bielan, mgr poł. Jowita Dubel-Mikulska, mgr poł Małgorzata Drężek-Skrzeszewska podjęli się szeregu działań w zakresie organizacji dydaktyki, pozyskiwania wykwalifikowanej kadry medycznej oraz uruchomienia przedsięwzięć zmierzających do utworzenia jednostki organizacyjnej, związanej ze specyfiką Kierunku Położnictwo. Pierwszy egzamin dyplomowy absolwentów kierunku położnictwo odbył się w 2020 roku.

Dnia 31 grudnia 2019 roku Zarządzeniem Rektora UWM, powołano Katedrę Położnictwa jako jednostkę organizacyjną funkcjonującą w strukturze Szkoły Zdrowia Publicznego. Skład osobowy jednostki tworzyli: mgr poł Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, mgr poł. Jowita Dubel-Mikulska, mgr poł. Agnieszka Terska, mgr poł. Sylwia Kowalska, mgr inż. Magdalena Przeradzka.

Kolejno powołano pierwszego kierownika Katedry Położnictwa, którym została dr Natasza Tobiasz – Kałkun. W początkowym okresie Katedra Położnictwa współpracowała z Katedrą Pielęgniarstwa korzystając z bazy dydaktycznej na ulicy Żołnierską 14 C. W 2021 roku powiększyła się baza lokalowa katedry uzyskując do dyspozycji salę na ulicy Żołnierskiej, która zostanie od podstaw zorganizowana jako Pracownia Podstawowej Opieki Położniczej.

Dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Kierunku Położnictwo, w zakresie przedmiotów zawodowych, Katedra współpracuje z najważniejszymi Szpitalami Olsztyna, które udostępniają dla celów dydaktycznych i naukowo-badawczych, własne pracownie kliniczne, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Obecnie Katedra Położnictwa zatrudnia 1 doktora nauk medycznych, 7 magistrów położnictwa. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków położnictwo i pielęgniarstwo Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Obecna Kadra Katedry Położnictwa:

 • Kierownik Katedry - dr n. med. Olga Bielan
 • Asystenci dydaktyczni: mgr poł. Aleksandra Bączek, mgr poł. Justyna Brzezińska-Stankiewicz, mgr poł. Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, mgr poł. Jowita Dubel-Mikulska, mgr poł. Agata Duda, mgr poł. Julia Kirchhof, mgr poł. Monika Kołodziejska, mgr poł. Izabela Kundo, mgr poł. Magdalena Napiórkowska-Orkisz, mgr poł. Małgorzata Tańska, mgr poł. Agnieszka Terska, mgr poł. Alicja Trzcińska, mgr poł. Małgorzata Wujkowska.
 • Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: mgr poł. Jowita Dubel-Mikulska
 • Sekretariat: mgr Kamila Kurowska

Szpitale i Placówki Opieki Zdrowotnej w Olsztynie, z którymi współpracuje Katedra Położnictwa:

 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
 • Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
 • Samodzielny Gminny zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Projekty Naukowe Pracowników Katedry Położnictwa:

 1. mgr poł. Jowita Dubel-Mikulska: Kontrola bólu i emocji a jakość życia położnic po porodzie drogami natury i cięciu cesarskim w okresie pandemii Covid-19
 2. mgr poł. Małgorzata Drężek-Skrzeszewska: Optymizm, akceptacja i przystosowanie psychiczne do choroby a jakość życia kobiet leczonych z powodu nowotworu narządu rodnego w okresie pandemii Covid -19
 3. mgr poł. Agnieszka Terska: Zasoby osobiste a jakość życia kobiet ciężarnych w okresie pandemii Covid - 19