Standardy kształcenia, Programy, Efekty uczenia się