Standardy kształcenia, Programy, Efekty uczenia się

Efekty uczenia się wymagane do uzyskania kwalifikacji z następujących kierunków i stopni studiów:

  • Kierunek Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia/Kierunek Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia
  • Kierunek Położnictwo, studia pierwszego stopnia
  • Kierunek Ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia
  • Kierunek Dietetyka, studia pierwszego stopnia
  • Kierunek Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie

w załączeniu uchwały Senatu UWM w Olsztynie