Tematy obronionych prac dyplomowych

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • Alternatywa porodu domowego w opinii kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży oraz kobiet po przebytym porodzie domowym.
 • Analiza problemów psychologicznych u kobiety niepłodnej.
 • Analiza wiedzy młodzieży wobec transplantacji narządów
 • Babeszjoza u ludzi w Polsce - analiza przypadków
 • Całościowa opieka geriatryczna i rola pielęgniarki w opiece nad człowiekiem w starszym wieku
 • Częstość występowania cukrzycy u pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Porównanie parametrów klinicznych
 • Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Porównanie parametrów klinicznych
 • Deficyty samoopieki osób niepełnosprawnych po wypadkach komunikacyjnych.
 • Dieta w okresie karmienia piersią - wiedza matek w czasie połogu
 • Doświadczanie stresu wśród rodziców noworodków hospitalizowanych w kontekście porodu przedwczesnego.
 • Interdyscyplinarna opieka nad kobietą ciężarną z ciążą powikłaną nadciśnieniem tętniczym
 • Interdyscyplinarna opieka nad pacjentką po porodzie z chorobą trzewną- studium przypadku.
 • Istota pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu
 • Karmienie naturalne jako czynnik wpływający na rozwój więzi między dzieckiem a matką - studium przypadku.
 • Leczenie systemowe u pacjentki ciężarnej z zaawansowaną chorobą nowotworową piersi – studium przypadku
 • Medyczne i społeczne wymiary aborcji
 • Młodociane macierzyństwo jako problem medyczny i społeczny.
 • Nastoletnie macierzyństwo w aspekcie psychologicznym oraz społecznym- studium przypadku.
 • Natężenie stresu i strategie reagowania w sytuacjach stresowych u studentów kierunków medycznych
 • Obraz kobiety karmiącej piersią w społeczeństwie
 • Ocena jakości leczenia bólu neuropatycznego jako element i wskaźnik jakości opieki pielęgniarskiej
 • Ocena wiedzy studentów Wydziału Nauk O Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i jej profilaktyki
 • Okołoperacyjna opieka pielęgniarska nad pacjentem po cholecystektomii
 • Opieka ginekologiczna nad pacjentką z endometriozą- studium przypadku.
 • Opieka nad pacjentem w trakcie znieczulenia ogólnego i we wczesnym okresie pooperacyjnym
 • Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera
 • Opieka nad pacjentem z wyłonioną kolostomią w przebiegu wznowy raka jelita grubego
 • Opieka nad pacjentką w ciąży heterotopowej w okresie ciąży, porodu i połogu.
 • Opieka nad pacjentką z nadciśnieniem tętniczym w okresie ciąży, porodu i połogu.
 • Opieka pielęgnacyjna sprawowana przez położną nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym karmionym przez zgłębnik nosowo-żołądkowy.
 • Opieka pielęgniarska nad chorą leczoną operacyjnie z powodu nadczynności tarczycy w ciąży
 • Opieka pielęgniarska nad chorym po przebytym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
 • Opieka pielęgniarska nad chorym po resekcji żołądka z powodu raka
 • Opieka pielęgniarska nad chorym w przebiegu przewlekłej choroby nerek leczonym przeszczepieniem nerki od dawcy zmarłego
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z celiakią
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z ostrą białaczką limfoblastyczną
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentami w terminalnym stadium raka jelita grubego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem geriatrycznym z przewlekłą niewydolnością serca
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym hemodializą przy użyciu cewnika naczyniowego tunelizowanego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym operacyjnie z powodu niedokrwienia kończyny górnej po wytworzeniu przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda w przebiegu miażdżycy tętnic
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej z powodu ostrego niedokrwienia kończyny
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po nagłym zatrzymaniu krążenia w skutek zażycia substancji odurzającej
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem terminalnym cierpiącym z bólu
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z małopłytkowością o etiologii pierwotnego niedoboru odporności
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrym zapaleniem trzustki
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z powikłaną chorobą wrzodową żołądka
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przedwczesnym zrośnięciem szwów czaszkowych na przykładzie zespołu Aperta
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową z powodu nowotworu jelita grubego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stomią po leczeniu chirurgicznym nowotworu jelita grubego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii z limfadenektomią pachową z powodu raka piersi
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii z powodu raka piersi
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z chorobą nowotworową jajników. Stan po zabiegu operacyjnym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z endometriozą po przebytym leczeniu metodą laparoskopową
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem jajnika po zbiegu operacyjnym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem szyjki macicy w stopniu FIGO IB1 po leczeniu operacyjnym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z zaawansowanym rakiem jajnika
 • Opieka położnej nad pacjentką z wczesnymi powikłaniami cięcia cesarskiego.
 • Opieka położnicza nad pacjentką rodzącą w ciąży bliźniaczej - studium przypadku.
 • Orientacja pozytywna a strategie radzenia sobie ze stresem wśród studentów kierunków medycznych
 • Plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po operacji Whipple`a
 • Poród domowy versus poród szpitalny - studium przypadku.
 • Poród siłami natury po przebytym cięciu cesarskim
 • Postawy prozdrowotne w zakresie zapobiegania rakowi szyjki macicy wśród kobiet z województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Postępowanie chirurgiczne w profilaktyce raka piersi u nosicielek mutacji genów BRCA 1 i BRCA 2
 • Postępowanie i rola położnej w zagrażającym porodzie przedwczesnym - studium przypadku.
 • Postępowanie pielęgniarskie w opiece nad pacjentem z rakiem jelita grubego w trakcie radioterapii
 • Poziom wiedzy studentek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na temat antykoncepcji.
 • Problematyka pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
 • Problemy laktacyjne u pacjentki po cięciu cesarskim.
 • Problemy pielęgnacyjne dzieci z zespołem downa-studium indywidualnego przypadku
 • Problemy pielęgnacyjne u noworodka z rozszczepem wargi i podniebienia.
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem po nefrektomii
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym na niedrobnokomórkowego raka płuc w trakcie radio-chemioterapii
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem poddanym transplantacji nerki
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z kamicą pęcherzyka żółciowego
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową wątroby
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stomią
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką w trakcie radioterapii po mastektomii z powodu raka piersi
 • Rola i zadania pielęgniarki w trakcie radioterapii pacjentek z rakiem piersi
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym na mukowiscydozę
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową wątroby
 • Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn
 • Rola pielęgniarki/higienistki szkolnej w zwalczaniu wszawicy głowowej u dzieci i młodzieży
 • Rola położnej w monitorowaniu bólu u pacjentki hospitalizowanej w oddziale ginekologicznym.
 • Rola położnej w opiece nad noworodkiem z niską masą urodzeniową.
 • Rola położnej w opiece nad pacjentką z rozpoznanym łożyskiem centralnie przodującym
 • Rola współczesnej położnej w prokreacji i przygotowaniu do odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Rozwój więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem w pierwszym tygodniu po porodzie.
 • Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z nadczynnością tarczycy-studium przypadku
 • Specyfika pielęgnacji pacjenta po urazie klatki piersiowej z uwzględnieniem stanu zagrożenia życia
 • Sprawność funkcjonalna osób powyżej 60 roku życia i zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską
 • Stomia – problemy pielęgnacyjne i bio-psycho-społeczne pacjenta po jej wyłonieniu
 • Szczepienia ochronne realizowane w Polsce u noworodków.
 • Świąd pływaków wywołany przez cerkarie ptasich schistosom
 • Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem po operacji przepukliny pachwinowej metodą PIRS- studium przypadku
 • Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym
 • Udział pielęgniarki w wielokierunkowej rehabilitacji pacjentek po mastektomii
 • Wiedza i postawy zdrowotne nastolatek i młodych kobiet w ujęciu profilaktyki raka piersi
 • Wiedza na temat antykoncepcji i wybrane zachowania seksualne młodzieży w wieku 15 – 19lat.
 • Wiedza studentek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki.
 • Wpływ episiotomii na jakość życia kobiet w połogu
 • Występowanie boreliozy na Oddziale Neurologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2014-2017
 • Występowanie neuroboleriozy na Oddziale Neurologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, w latach 2001-2004 oraz 2007-2011
 • Wyzwania rodziny w opiece nad pacjentem niepełnosprawnym w warunkach domowych
 • Złośliwy nowotwór szyjki macicy - studium przypadku

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Akceptacja choroby a wsparcie społeczne chorych z cukrzycą typu II
 • Analiza wiedzy matek na temat karmienia piersią
 • Analiza wiedzy matek na temat pielęgnacji dziecka urodzonego przedwcześnie
 • Analiza występowania zakażeń odcewnikowych w oddziałach szpitalnych, a wiedza pielęgniarek na temat zakażeń
 • Jakość życia osób z niedokrwistością spowodowaną niedoborem żelaza
 • Jakość życia pacjentów po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych
 • Jakość życia pacjentów przed i po zabiegu cholecystektomii laparoskopowej
 • Jakość życia pacjentów z wyłonioną kolostomią
 • Jakość życia pacjentów ze szpiczakiem mnogim w trakcie leczenia systemowego
 • Ocena jakości snu i stopnia zmęczenia w chorobach dermatologicznych
 • Ocena potrzeb pozamedycznych pacjentek z rakiem piersi
 • Pacjent we wstrząsie septycznym- poziom wiedzy pielęgniarek anestezjologicznych a pielęgniarek dyplomowanych
 • Poziom wiedzy pacjentów z wytworzoną przetoką tętniczo - żylną na temat przestrzegania zaleceń międzydializacyjnych
 • Wiedza słuchaczy UTW w Olsztynie na temat stosowania witamin i suplementów diety dostępnych bez recepty u osób w wieku starszym
 • Wpływ powikłań na jakość życia pacjentów napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi
 • Wpływ występowania bólu pooperacyjnego na jakość życia pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych
 • Występowanie nudności i wymiotów po znieczuleniu u pacjentów operowanych metodą laparoskopową
 • Zarażenie nużeńcami z rodzaju Demodex w populacji ludzi zdrowych

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Choroby towarzyszące otyłości oraz ich wpływ na wynik leczenia kardiochirurgicznego
 • Doświadczenia i satysfakcja z opieki z perspektywy pacjenta i pielęgniarki
 • Funkcjonowanie dwuosobowych zespołów Ratownictwa Medycznego w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
 • Jakość życia pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi
 • Ocena deficytów wiedzy, u rodziców zamieszkałych na terenie gminy Gołdap, na temat szczepień ochronnych dzieci
 • Ocena jakości życia pacjentów po zabiegu CABG
 • Ocena jakości życia pacjentów z zaćmą starczą przed i po operacji metodą fakoemulsyfikacji w trybie jednodniowym
 • Opinie rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci
 • Sfera emocjonalno- uczuciowa w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza a ich świadomość emocjonalna będąca zwycięstwem lub porażką
 • Uzależnienie od nikotyny, a kryteria zdrowia pacjentów hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym
 • Wiedza pielęgniarek na temat czynników szkodliwych i niebezpiecznych na bloku operacyjnym
 • Wiedza studentów o depresji
 • Wizerunek pielęgniarki w ocenie rodziców dzieci przebywających w szpitalu dziecięcym w Olsztynie
 • Wizerunek zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza w opinii uczniów klas maturalnych