Tematy obronionych prac dyplomowych

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • Alternatywa porodu domowego w opinii kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży oraz kobiet po przebytym porodzie domowym.
 • Analiza problemów psychologicznych u kobiety niepłodnej.
 • Analiza wiedzy młodzieży wobec transplantacji narządów
 • Aspekt starzejącego się społeczeństwa w obliczu choroby Parkinsona na podstawie studium indywidualnego przypadku.
 • Aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z podejrzeniem świeżego udaru niedokrwiennego
 • Babeszjoza u ludzi w Polsce - analiza przypadków
 • Ból u pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
 • Całościowa opieka geriatryczna i rola pielęgniarki w opiece nad człowiekiem w starszym wieku
 • Cele opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą Alzheimera
 • Charakterystyka schorzeń pacjenta geriatrycznego ze szczególnym uwzględnieniem demencji starczej.
 • Choroba wieńcowa - zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST - studium indywidualnego przypadku
 • Częstość występowania cukrzycy u pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Porównanie parametrów klinicznych
 • Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Porównanie parametrów klinicznych
 • Deficyty samoopieki osób niepełnosprawnych po wypadkach komunikacyjnych.
 • Dieta w okresie karmienia piersią - wiedza matek w czasie połogu
 • Dolegliwości bólowe kręgosłupa u pielęgniarek oraz pielęgniarzy czynnych zawodowo.
 • Doświadczanie stresu wśród rodziców noworodków hospitalizowanych w kontekście porodu przedwczesnego.
 • Dysfagia w chorobach neurologicznych-studium przypadku.
 • Dziecko z neuroinfekcją - indywidualne studium przypadku.
 • Indywidualne studium przypadku pacjenta pediatrycznego z progenią.
 • Interdyscyplinarna opieka nad kobietą ciężarną z ciążą powikłaną nadciśnieniem tętniczym
 • Interdyscyplinarna opieka nad pacjentką po porodzie z chorobą trzewną- studium przypadku.
 • Istota pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu
 • Jakość życia społecznego, rodzinnego, seksualnego pacjentów po wyłonieniu stomii
 • Karmienie naturalne jako czynnik wpływający na rozwój więzi między dzieckiem a matką - studium przypadku.
 • Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego- studium przypadku
 • Leczenie systemowe u pacjentki ciężarnej z zaawansowaną chorobą nowotworową piersi – studium przypadku
 • Medyczne i społeczne wymiary aborcji
 • Młodociane macierzyństwo jako problem medyczny i społeczny.
 • Model opieki pielęgniarskiej i rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym- studium przypadku.
 • Nastoletnie macierzyństwo w aspekcie psychologicznym oraz społecznym- studium przypadku.
 • Natężenie stresu i strategie reagowania w sytuacjach stresowych u studentów kierunków medycznych
 • Obraz kobiety karmiącej piersią w społeczeństwie
 • Ocena jakości leczenia bólu neuropatycznego jako element i wskaźnik jakości opieki pielęgniarskiej
 • Ocena sprawności funkcjonalnej i zapotrzebowanie na opiekę u pacjenta po udarze mózgu w środowisku domowym.
 • Ocena stanu bio-psycho-społecznego dziecka w wieku szkolnym z rozpoznaną migreną
 • Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta pediatrycznego z rozpoznanym deficytem dehydrogenazy pirogronianowej.
 • Ocena stanu pacjenta z bólem przewlekłym w terapii przeciwbólowej wspomaganej kannabinoidami
 • Ocena wiedzy studentów Wydziału Nauk O Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i jej profilaktyki
 • Okołoperacyjna opieka pielęgniarska nad pacjentem po cholecystektomii
 • Opieka ginekologiczna nad pacjentką z endometriozą- studium przypadku.
 • Opieka i edukacja pacjentki po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu w środowisku domowym.
 • Opieka nad chorym po zawale mięśnia sercowego z elementami rehabilitacji kardiologicznej
 • Opieka nad dzieckiem z mukowiscydozą w warunkach domowych
 • Opieka nad pacjentem po operacyjnym leczeniu raka płuca.
 • Opieka nad pacjentem po transplantacji nerki z powodu schyłkowej niewydolności nerki.
 • Opieka nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym wymiany zastawki mitralnej
 • Opieka nad pacjentem w trakcie znieczulenia ogólnego i we wczesnym okresie pooperacyjnym
 • Opieka nad pacjentem z astmą oskrzelową w warunkach domowych- studium przypadku
 • Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera
 • Opieka nad pacjentem z marskością wątroby spowodowaną chorobą alkoholową oparta na modelu pielęgnowania Virginii Henderson.
 • Opieka nad pacjentem z retinopatią cukrzycową i chorobami współistniejącymi
 • Opieka nad pacjentem z rurką tracheostomijną w warunkach domowych
 • Opieka nad pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Opieka nad pacjentem z wyłonioną kolostomią w przebiegu wznowy raka jelita grubego
 • Opieka nad pacjentem z zaburzeniami odżywiania, na przykładzie pacjenta z anoreksją.
 • Opieka nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym układu moczowego
 • Opieka nad pacjentem z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych.
 • Opieka nad pacjentką chorą na cukrzycę typu I.
 • Opieka nad pacjentką w ciąży heterotopowej w okresie ciąży, porodu i połogu.
 • Opieka nad pacjentką z demencją/ otępieniem z wykorzystaniem teorii pielęgnowania Doroty Orem
 • Opieka nad pacjentką z nadciśnieniem tętniczym w okresie ciąży, porodu i połogu.
 • Opieka nad pacjentką z problemami laktacyjnymi - studium przypadku
 • Opieka pielegniarska nad pacjentką po mastektomii - pielęgnacja skóry po operacji i radioterapii.
 • Opieka pielęgnacyjna sprawowana przez położną nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym karmionym przez zgłębnik nosowo-żołądkowy.
 • Opieka pielęgniarska i jej wpływ na długość i komfort życia pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową
 • Opieka pielęgniarska i rehabilitacja pacjenta z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - studium przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad chorą leczoną operacyjnie z powodu nadczynności tarczycy w ciąży
 • Opieka pielęgniarska nad chorym leczonym operacyjnie z powodu trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc
 • Opieka pielęgniarska nad chorym na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
 • Opieka pielęgniarska nad chorym po przebytym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
 • Opieka pielęgniarska nad chorym po resekcji żołądka z powodu raka
 • Opieka pielęgniarska nad chorym w przebiegu przewlekłej choroby nerek leczonym przeszczepieniem nerki od dawcy zmarłego
 • Opieka pielęgniarska nad chorym z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem i jego rodziną po urazie rdzenia kręgowego na podstawie studium przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem po amputacji kończyn i przeszczepach skóry po przebytej posocznicy-studium przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem po oparzeniu - studium przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z celiakią
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z cukrzyca i choroba trzewną.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z kraniosynostozą
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z nowotworem w obrębie twarzoczaszki.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z Ostrą białaczką limfoblastyczną typu B.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z ostrą białaczką limfoblastyczną
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z wrodzonymi wadami serca.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z wyłonioną kolostomią i chorobami towarzyszącymi
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Aperta.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Aspergera.
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Downa
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem nerczycowym - studium przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Treacher'a Collins'a
 • Opieka pielęgniarska nad kobietą z cukrzycą ciążową w środowisku Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentami w terminalnym stadium raka jelita grubego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem chorym na ostrą białaczkę szpikową mielomonocytową.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem dorosłym chorym na COVID-19 w wybranym studium przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem geriatrycznym z przewlekłą niewydolnością serca
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem geriatrycznym z wielochorobowością.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym hemodializą przy użyciu cewnika naczyniowego tunelizowanego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym operacyjnie z powodu niedokrwienia kończyny górnej po wytworzeniu przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda w przebiegu miażdżycy tętnic
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej z powodu ostrego niedokrwienia kończyny
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po nagłym zatrzymaniu krążenia w skutek zażycia substancji odurzającej
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po próbie samobójczej- opis przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przebytych zawałach mięśnia sercowego oraz po przebytym przeszczepie serca
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu - studium przypadku"
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przebytym zawale mięśnia sercowego.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przebytym zawale mięśnia sercowego leczonym w warunkach kardiologii interwencyjnej.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przebytym zawale mięśnia sercowego ‑ wybrane aspekty.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po transplantacji nerki we wczesnym okresie pooperacyjnym w oparciu o model pielęgnowania Virginii Henderson.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po udarze mózgu - na podstawie studium przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu - studium przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego rehabilitowanym kardiologicznie - wybrane aspekty..
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem przewlekle chorym w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego - wybrane aspekty
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem terminalnym cierpiącym z bólu
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu- studium przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z astmą oskrzelową w środowisku domowym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzheimera w środowisku domowym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Leśniowskiego- Crohna.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Parkinsona - studium przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą refluksową przełyku-opis przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą typu 2 w środowisku domowym.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą typu II - studium przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z deformacją porozszczepową podniebienia twardego i miękkiego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z lewokomorową niewydolnością serca na podstawie indywidualnego studium przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z małopłytkowością o etiologii pierwotnego niedoboru odporności
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z marskością wątroby w przebiegu choroby alkoholowej- studium przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym krwi
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w środowisku domowym.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z napadowym migotaniem przedsionków- wybrane aspekty.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niedrożnością jelit
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością serca leczonym w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem jelita grubego - wybrane aspekty.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem jelita grubego.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z obrzękiem płuc- wybrane aspekty
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z odmiedniczkowym zapaleniem nerek jako powikłaniem zakażenia układu moczowego z wykorzystaniem teorii pielęgnowania według Dorothy Orem.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z odrespiratorowym zapaleniem płuc
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z oparzeniami ciała.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek - wybrane aspekty
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrym zapaleniem trzustki
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrym zapaleniem trzustki
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrym zapaleniem trzustki według modelu pielęgnowania Dorothei Orem
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrym zapaleniem trzustki.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z padaczką
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z powikłaną chorobą wrzodową żołądka
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z powikłaniami nadciśnienia tętniczego - opis przypadku
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przedwczesnym zrośnięciem szwów czaszkowych na przykładzie zespołu Aperta
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek w stadium schyłkowej niewydolności nerek - studium przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca – wybrane aspekty.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z raną przewlekłą
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z tętniakiem tętnicy szyjnej lewej leczonym endowaskularnie - opis przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z urazem wielonarządowym leczonym w oddziale intensywnej terapii.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z uszkodzonym rdzeniem kręgowym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową z powodu nowotworu jelita grubego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zakażeniem Klebsiella Pneumoniae MBL
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zapaleniem płuc.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem wrodzonych wad rozwojowych.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem zakażonym Clostridium difficile.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stomią po leczeniu chirurgicznym nowotworu jelita grubego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem żywionym pozajelitowo
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką chorującą na reumatoidalne zapalenie stawów
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii z limfadenektomią pachową z powodu raka piersi
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii z powodu raka piersi
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po rekonstrukcji więzadła krzyżowego.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po zabiegu mastektomii
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką po zabiegu mastektomii.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z chorobą Hashimoto.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z chorobą nowotworową jajników. Stan po zabiegu operacyjnym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z endometriozą po przebytym leczeniu metodą laparoskopową
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z ileostomią tymczasową w warunkach domowych
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z kardiomiopatią przerostową w okresie umierania w środowisku domowym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z otyłością
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem jajnika po zbiegu operacyjnym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem piersi po zabiegu operacyjnym z limfadenektomią pachową.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem szyjki macicy w stopniu FIGO IB1 po leczeniu operacyjnym
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rozpoznaną cukrzycą typu I w ciąży- studium przypadku.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rozpoznanym udarem niedokrwiennym mózgu.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z różą.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z zaawansowanym rakiem jajnika
 • Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem z martwiczym zapaleniem jelit
 • Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem z niewydolnością układu oddechowego - opis przypadku
 • Opieka położnej nad pacjentką z wczesnymi powikłaniami cięcia cesarskiego.
 • Opieka położnicza nad pacjentką rodzącą w ciąży bliźniaczej - studium przypadku.
 • Orientacja pozytywna a strategie radzenia sobie ze stresem wśród studentów kierunków medycznych
 • Pacjent z torbielą rzekomą trzustki powstałą w wyniku ostrego zapalenia trzustki w aspekcie opieki pielęgniarskiej, opartej na modelu pielęgnowania Callisty Roy.
 • Pielęgnacja noworodka z zakażeniem układu moczowego.
 • Pielęgnowanie pacjenta z kolostomią.
 • Pielęgnowanie pacjentki przed i po zabiegu histerektomii. Studium przypadku.
 • Plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po operacji bariatrycznej z powodu otyłości olbrzymiej.
 • Plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po operacji Whipple`a
 • Poród domowy versus poród szpitalny - studium przypadku.
 • Poród siłami natury po przebytym cięciu cesarskim
 • Postawy prozdrowotne w zakresie zapobiegania rakowi szyjki macicy wśród kobiet z województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Postępowanie chirurgiczne w profilaktyce raka piersi u nosicielek mutacji genów BRCA 1 i BRCA 2
 • Postępowanie i rola położnej w zagrażającym porodzie przedwczesnym - studium przypadku.
 • Postępowanie pielęgniarskie w opiece nad pacjentem z rakiem jelita grubego w trakcie radioterapii
 • Postępowanie pielęgniarskie z chorym z zawałem mięśnia sercowego, leczonym kardiochirurgicznie
 • Postępowanie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla Dzieci z pacjentem po urazie wielonarządowym- studium przypadku.
 • Postępowanie z pacjentem chorym na stwardnienie rozsiane w warunkach domowych - na podstawie studium przypadku.
 • Poziom wiedzy studentek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na temat antykoncepcji.
 • Problematyka pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
 • Problemy laktacyjne u pacjentki po cięciu cesarskim.
 • Problemy opiekuńcze pacjenta z ostrym zespołem sercowo-naczyniowym
 • Problemy pielęgnacyjne dzieci z zespołem downa-studium indywidualnego przypadku
 • Problemy pielęgnacyjne u noworodka z rozszczepem wargi i podniebienia.
 • Problemy pielęgnacyjne wynikające z opieki nad chorym z chorobą Wilsona.
 • Problemy zdrowotne pacjenta po hospitalizacji z powodu COVID-19
 • Problemy żywieniowe dziecka z otyłością
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Przygotowanie pacjenta do tomografii komputerowej klatki piersiowej- studium przypadku.
 • Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z epilepsją.
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem po nefrektomii
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym na niedrobnokomórkowego raka płuc w trakcie radio-chemioterapii
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem poddanym transplantacji nerki
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z astmą oskrzelową.
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z cukrzycą.
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z kamicą pęcherzyka żółciowego
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową wątroby
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stomią
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką w podeszłym wieku z chorobą Alzheimera-studium przypadku.
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką w trakcie radioterapii po mastektomii z powodu raka piersi
 • Rola i zadania pielęgniarki w trakcie radioterapii pacjentek z rakiem piersi
 • Rola pielęgniarki w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym sprawującym opiekę nad pacjentem pediatrycznym z zespołem wad wrodzonych i jego rodziną.
 • Rola pielęgniarki w opiece nad chorym po przebytym udarze mózgu oraz możliwości prewencji- studium przypadku.
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym na mukowiscydozę
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem przed i po cholecystektomii
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową wątroby
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stomią jelitową po leczeniu chirurgicznym nowotworu jelita grubego.
 • Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn
 • Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn – studium przypadku
 • Rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym sprawującym opiekę nad dzieckiem w trakcie terapii metabolicznej dietą ketogenną.
 • Rola pielęgniarki/higienistki szkolnej w zwalczaniu wszawicy głowowej u dzieci i młodzieży
 • Rola położnej w monitorowaniu bólu u pacjentki hospitalizowanej w oddziale ginekologicznym.
 • Rola położnej w opiece nad noworodkiem z niską masą urodzeniową.
 • Rola położnej w opiece nad pacjentką z rozpoznanym łożyskiem centralnie przodującym
 • Rola współczesnej położnej w prokreacji i przygotowaniu do odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Rozwój więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem w pierwszym tygodniu po porodzie.
 • Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z nadczynnością tarczycy-studium przypadku
 • Specyfika pielęgnacji pacjenta po urazie klatki piersiowej z uwzględnieniem stanu zagrożenia życia
 • Sprawność funkcjonalna osób powyżej 60 roku życia i zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską
 • Stomia – problemy pielęgnacyjne i bio-psycho-społeczne pacjenta po jej wyłonieniu
 • Stosunek studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskigo w Olsztynie do problemów krwiodawstwa
 • Studium przypadku dziecka z ostrym podgłośniowym zapaleniem krtani.
 • Studium przypadku dziecka z plamicą Schönleina-Henocha.
 • Studium przypadku dziecka z rozpoznaną posocznicą meningokokową.
 • Studium przypadku pacjenta chorego na depresję - praktyka pielęgniarska oparta na klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA- INTERNATIONAL (NANDA-I).
 • Studium przypadku pacjenta po urazie kręgosłupa typu „smagnięcia biczem"- wyzwanie w opiece pielęgniarskiej
 • Studium przypadku pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Studium przypadku pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową.
 • Studium przypadku pacjenta z rozpoznanym urazem wielonarządowym.
 • Studium przypadku pacjenta ze Zdiagnozowanym Zespołem Dziecka Maltretowanego
 • Studium przypadku pacjentki po wykonanym zabiegu mastektomii.
 • Studium przypadku pacjentki w III fazie choroby Alzheimera.
 • Studium przypadku pacjentki ze zdiagnozowanym rakiem sutka
 • Szczepienia ochronne realizowane w Polsce u noworodków.
 • Świadomość licealistek na temat chorób przenoszonych drogą płciową.
 • Świąd pływaków wywołany przez cerkarie ptasich schistosom
 • Terapia podciśnieniowa ran. Studium przypadku
 • Transplantacja narządów i szpiku w opinii wybranej grupy Polaków.
 • Udział pielęgniarek/pielęgniarzy w opiece nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu - studium przypadku.
 • Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem po operacji przepukliny pachwinowej metodą PIRS- studium przypadku
 • Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym
 • Udział pielęgniarki w wielokierunkowej rehabilitacji pacjentek po mastektomii
 • Wiedza i postawy zdrowotne nastolatek i młodych kobiet w ujęciu profilaktyki raka piersi
 • Wiedza kobiet ciężarnych na temat roli i znaczenia gruczołu tarczowego i chorób z nim związanych.
 • Wiedza na temat antykoncepcji i wybrane zachowania seksualne młodzieży w wieku 15 – 19lat.
 • Wiedza studentek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki.
 • Wielowymiarowa ocena pacjenta geriatrycznego hospitalizowanego w oddziale szpitalnym.
 • Wielowymiarowa rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z porażeniem mózgowym.
 • Wpływ episiotomii na jakość życia kobiet w połogu
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po przebytym udarze mózgu.
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą Alzheimera.
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą i miażdżycą tętnic kończyn dolnych.
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą powikłaną.
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z marskością wątroby.
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z rakiem jelita grubego.
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z rakiem żołądka.
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta z marskością wątroby w przebiegu choroby alkoholowej.
 • Występowanie boreliozy na Oddziale Neurologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2014-2017
 • Występowanie neuroboleriozy na Oddziale Neurologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, w latach 2001-2004 oraz 2007-2011
 • Wyzwania rodziny w opiece nad pacjentem niepełnosprawnym w warunkach domowych
 • Wyzwania w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycznym z rozpoznaną neuroblastomą podczas sterydoterapii
 • Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z rozpoznanym atopowym zapaleniem skóry.
 • Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rozpoznaną padaczką.
 • Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rozpoznanym niedoborem witaminy B12.
 • Zadania zawodowe pielęgniarki w profilaktyce nadciśnienia tętniczego.
 • Zakażenie rany pooperacyjnej u pacjenta po zabiegu usunięcia guza raka jelita grubego. Studium przypadku.
 • Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską u ozdrowieńca po przebytym zakażeniu SARS CoV-2.
 • Zasady i odrębności opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem hospitalizowanym z rozpoznanym autyzmem wysokofunkcjonującym.
 • Zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycznym z rozpoznaną porfirią skórną późną
 • Złośliwy nowotwór szyjki macicy - studium przypadku

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Akceptacja choroby a wsparcie społeczne chorych z cukrzycą typu II
 • Analiza wiedzy matek na temat karmienia piersią
 • Analiza wiedzy matek na temat pielęgnacji dziecka urodzonego przedwcześnie
 • Analiza występowania zakażeń odcewnikowych w oddziałach szpitalnych, a wiedza pielęgniarek na temat zakażeń
 • Jakość życia osób z niedokrwistością spowodowaną niedoborem żelaza
 • Jakość życia pacjentów po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych
 • Jakość życia pacjentów przed i po zabiegu cholecystektomii laparoskopowej
 • Jakość życia pacjentów z wyłonioną kolostomią
 • Jakość życia pacjentów ze szpiczakiem mnogim w trakcie leczenia systemowego
 • Ocena jakości snu i stopnia zmęczenia w chorobach dermatologicznych
 • Ocena potrzeb pozamedycznych pacjentek z rakiem piersi
 • Pacjent we wstrząsie septycznym- poziom wiedzy pielęgniarek anestezjologicznych a pielęgniarek dyplomowanych
 • Poziom wiedzy pacjentów z wytworzoną przetoką tętniczo - żylną na temat przestrzegania zaleceń międzydializacyjnych
 • Wiedza słuchaczy UTW w Olsztynie na temat stosowania witamin i suplementów diety dostępnych bez recepty u osób w wieku starszym
 • Wpływ powikłań na jakość życia pacjentów napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi
 • Wpływ występowania bólu pooperacyjnego na jakość życia pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych
 • Występowanie nudności i wymiotów po znieczuleniu u pacjentów operowanych metodą laparoskopową
 • Zarażenie nużeńcami z rodzaju Demodex w populacji ludzi zdrowych

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Choroby towarzyszące otyłości oraz ich wpływ na wynik leczenia kardiochirurgicznego
 • Doświadczenia i satysfakcja z opieki z perspektywy pacjenta i pielęgniarki
 • Funkcjonowanie dwuosobowych zespołów Ratownictwa Medycznego w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
 • Jakość życia pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi
 • Ocena deficytów wiedzy, u rodziców zamieszkałych na terenie gminy Gołdap, na temat szczepień ochronnych dzieci
 • Ocena jakości życia pacjentów po zabiegu CABG
 • Ocena jakości życia pacjentów z zaćmą starczą przed i po operacji metodą fakoemulsyfikacji w trybie jednodniowym
 • Opinie rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci
 • Sfera emocjonalno- uczuciowa w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza a ich świadomość emocjonalna będąca zwycięstwem lub porażką
 • Uzależnienie od nikotyny, a kryteria zdrowia pacjentów hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym
 • Wiedza pielęgniarek na temat czynników szkodliwych i niebezpiecznych na bloku operacyjnym
 • Wiedza studentów o depresji
 • Wizerunek pielęgniarki w ocenie rodziców dzieci przebywających w szpitalu dziecięcym w Olsztynie
 • Wizerunek zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza w opinii uczniów klas maturalnych