Sprawozdania / Raporty

Analiza rozkładu ocen

Raport z hospitacji

Sprawozdanie z analizy wyników praktyk zawodowych

Sprawozdanie z przyczyn tzw. "odsiewu" studentów I lat studiów

Sprawozdania z badania ankietowego "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sprawozdania z badania ankietowego "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sprawozdania z badania ankietowego "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Protokoły oceny prac dyplomowych absolwentów Szkoły Zdrowia Publiczego

Karty samooceny Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki

Karta samooceny Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki

Karty samooceny Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki

Ankiety "Losy zawodowe absolwenta"