Członkostwo

Wysokość składki członkowskiej od stycznia 2018 roku wynosi 8,00 zł miesięcznie.

Składkę członkowską należy przekazać na konto
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - O/Olsztyn
ul. Żołnierska 14C, 10-561 Olsztyn
nr konta:                                                                                                                
BGŻ BNP PARIBAS O/Olsztyn
98 1600 1462 1817 1950 0000 0001
z dopiskiem; jakiego okresu dotyczy składka