Zarząd Oddziału PTP w Olsztynie

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Olsztynie w składzie:

  • Przewodnicząca - dr n. med. Ewa Kupcewicz
  • V-ce przewodnicząca - dr n. o zdr. Lucyna Kiełbasa
  • Sekretarz - mgr piel. Zofia Jurczyk
  • Skarbnik - dr n. med. Olga Bielan
  • Członek - mgr piel. Adrianna Rożniecka – Hełmińska
 
Siedziba:
Katedra Pielęgniarstwa, Szkoła Zdrowia Publicznego
Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ul. Żołnierska 14 C, 10-561 Olsztyn