Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa, Szkoła Zdrowia Publicznego

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ul. Żołnierska 14 C, 10-561 Olsztyn

tel. 696-076-764; 89 524-61-54

ekupcewicz@wp.pl