Komisja Kwalifikacyjna

Komisja Kwalifikacyjna w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie:

  • dr Małgorzata Lepczyńska - przewodnicząca
  • mgr inż. Anna Częstochowska
  • lic. Marta Kamińska

Zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami majątkowymi Szkoły, w tym kwalifikowanie składników majątku do likwidacji.

Likwidacja składnika majątku może nastąpić w przypadku:

  • całkowitego zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji,
  • zniszczenia w wyniku zdarzenia losowego np: powodzi, pożaru, zalania itp.,
  • uszkodzenia lub zniszczenia w toku eksploatacji w stopniu uniemożliwiającym dalsze użytkowanie

Wniosek o likwidację sprzętu można pobrać tutaj