Władze Szkoły

Władze Szkoły Zdrowia Publicznego:

DYREKTOR

 

  Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

 

 WICEDYREKTOR DS. ROZWOJU

I ZASTĘPCA DYREKTORA

prof. dr hab. Ewa Dzika

  Dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz, prof. UWM

 

 WICEDYREKTOR DS. STUDENCKICH

Dr Katarzyna Kubiak

Godziny konsultacji:

 Wicedyrektor ds. studenckich - piątek godz. 9:00 - 11:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Dziekanatu)

 

 WICEDYREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

dr n. med. Olga Bielan

Dr n. med. Olga Bielan

 Godziny konsultacji:

 Dr n. med. Olga Bielan – Wicedyrektor ds. kształcenia - po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Dziekanatu

 

 WICEDYREKTOR DS. FIZJOTERAPII

Dr Barbara Juśkiewicz - Swaczyna

 

Rada Dyrektorska Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w składzie:

 1. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – Przewodnicząca (Dyrektor)
 2. dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz, prof. UWM – Wicedyrektor
 3. dr n. med. Olga Bielan - Wicedyrektor
 4. dr Barbara Juśkiewicz - Swaczyna - Wicedyrektor
 5. dr Katarzyna Kubiak - Wicedyrektor                             
 6. prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska – Kierownik Katedry
 7. prof. dr hab. Ewa Dzika – Kierownik Katedry
 8. dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM - Kierownik Katedry
 9. dr n. med. Aleksandra Gutysz – Wojnicka – Kierownik Katedry
 10. dr Paweł Jastrzębski – Kierownik Katedry
 11. mgr Katarzyna Pątkowska – Kierownik Dziekanatu
 12. Dawid Dziurski – Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego SZP
 13. dr hab. n. med. Anita Mikołajczyk, prof. UWM – przedstawiciel związków zawodowych ZNP