Władze Szkoły

Władze Szkoły Zdrowia Publicznego:

DYREKTOR

 

  Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

 

 

WICEDYREKTOR DS. ROZWOJU

I ZASTĘPCA DYREKTORA

prof. dr hab. Ewa Dzika

  Dr n. med. Ewa Kupcewicz 

 

 

WICEDYREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

dr n. med. Olga Bielan

 Dr n. med. Olga Bielan

 

Godziny konsultacji:

 Dr n. med. Olga Bielan – Wicedyrektor ds. studenckich i kształcenia- wtorki w godzinach 8.00-9.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Dziekanatu)

 

 

Rada Dyrektorska Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w składzie:

 1. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – Przewodnicząca (Dyrektor)
 2. dr n. med. Olga Bielan - Wicedyrektor                              
 3. dr n. med. Ewa Kupcewicz – Wicedyrektor
 4. prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska – Kierownik Katedry
 5. prof. dr hab. Ewa Dzika – Kierownik Katedry
 6. prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc – Kierownik Katedry
 7. dr n. med. Aleksandra Gutysz – Wojnicka – Kierownik Katedry
 8. dr Paweł Jastrzębski – Kierownik Katedry
 9. dr Natasza Tobiasz - Kałkun - Kierownik Katedry
 10. mgr Katarzyna Pątkowska – Kierownik Dziekanatu
 11. Anna Gałęza – Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego SZP
 12. dr hab. n. med. Anita Mikołajczyk, prof. UWM – przedstawiciel związków zawodowych ZNP