Skład Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

  • dr Lucyna Kiełbasa – Przewodnicząca
  • dr n. med. Olga Bielan – Wicedyrektor ds. studenckich i kształcenia
  • dr n. med. Aleksandra Gutysz – Wojnicka
  • dr Natasza Tobiasz - Kałkun
  • dr Paweł Jastrzębski
  • dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk
  • dr Elżbieta Majchrzak - Kłokocka
  • mgr Maria Kwiatkowska – sekretarz
  • Agata Witkowska – przedstawiciel Rady Samorządu Studenckiego