Skład Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

powołany Decyzją nr 27/2022 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
CM UWM w Olsztynie z dnia 30 września 2020 r. z późn. zm.

Przewodniczący:

  • dr Lucyna Kiełbasa

Wicedyrektor ds. kształcenia:

  • dr n. med. Olga Bielan

Wicedyrektor ds. studenckich:

  • dr Katarzyna Kubiak

Członkowie:

  • dr n. med. Aleksandra Gutysz – Wojnicka
  • dr Paweł Jastrzębski
  • dr Barbara Juśkiewicz - Swaczyna
  • dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk
  • mgr poł. Agnieszka Terska

Przedstawiciele Rady Samorządu Studenckiego:

  • Julia Pucer

Sekretarz:

  • mgr Artur Tański