Zajęcia dydaktyczne

W Katedrze Pulmonologii w roku akademickim 2023/2024 prowadzone są następujące zajęcia:

 • choroby wewnętrzne - kierunek lekarski, semestr V (ćwiczenia, seminarium, wykłady)
 • choroby wewnętrzne - kierunek lekarski, semestr VI (ćwiczenia, seminarium, wykłady)
 • choroby wewnętrzne - kierunek lekarski, semestr X (seminarium)
 • choroby wewnętrzne - kierunek lekarski,  semestr XI (ćwiczenia)
 • choroby wewnętrzne - kierunek lekarski,  semestr XII (ćwiczenia)
 • patofizjologia - kierunek lekarski, semestr V (wykład)
 • pathophysiology, kierunek lekarski w języku angielskim, semestr V ( lecture)
 • internal medicine - kierunek lekarski w języku angielskim, semestr V (bedsite teaching, seminar, lecture)
 • internal medicine - kierunek lekarski w języku angielskim, semestr VI (bedsite teaching, seminar, lecture)
 • internal medicine - kierunek lekarski w języku angielskim, semestr X (seminar)
 • internal medicine - kierunek lekarski w języku angielskim, semestr XI (bedsite teaching)
 • internal medicine - kierunek lekarski w języku angielskim, semestr XII (bedsite teaching)
 • Wybrany przedmiot kliniczny - kierunek lekarski,  semestr XII (ćwiczenia)
 • Elective Clinical Course - kierunek lekarski w języku angielskim, semestr XII (bedsite teaching)
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - kierunek pielęgniarstwo, semestr III (wykłady)
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w przewlekłych chorobach układu oddechowego - kierunek pielęgniarstwo, semestr I, II st. (wykłady, seminaria)
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej - kierunek pielęgniarstwo, semest II, II st. (wykłady)
 • Choroby wewnętrzne z elementami onkologii cz 1, kierunek ratownictwo medyczne, semestr II, I st. (wykłady i ćwiczenia)
 • Choroby wewnętrzne z elementami onkologii cz 2, kierunek ratownictwo medyczne, semestr III, I st. (wykłady, seminarium i ćwiczenia)
 • Onkologia - kierunek dietetyka, semestr V, I st. (wykłady, ćwiczenia),
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, II roku kierunku Pielęgniarstwo I stopnia,
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, II roku kierunku Położnictwo I stopnia
 • Pediatria 1/2 oraz Pediatria 2/2, II roku Kierunku Ratownictwo medyczne I stopnia,
 • Fizjologia i patologia okresu rozwojowego, I roku Logopedii II stopnia

 • Podstawy neonatologii i pediatrii, I roku Logopedii I stopnia
 • Choroby wieku dziecięcego ze Studentami III roku Dietetyki I stopnia

 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne kierunek pielęgniarstwo, semestr V