Wykaz Starostów Roku

I ROK POŁOŻNICTWA studia stacjonarne I stopnia
STAROSTA: Marta Hadziewicz

Email: marta.hadziewicz@student.uwm.edu.pl


II ROK POŁOŻNICTWA studia stacjonarne I stopnia
STAROSTA:Julia Zawadzka

Email: juliazawadzka2612@gmail.com
Email: poloznictwo2022uwm@gmail.com

VICE-STAROSTA: Patrycja Przyborska


III ROK POŁOŻNICTWA studia stacjonarne I stopnia
STAROSTA: Julia Celińska

Email: julkacelinska15@gmail.com
Email: poloznictwo.olsztyn@gmail.com

VICE-STAROSTA:  Marta Reszka
Email: marta.reszka@student.uwm.edu.pl