Studiuj Dietetykę

Kierunek Dietetyka - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

  • Profil kształcenia: praktyczny
  • Specjalność: bez specjalności 
  • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
  • szczegóły

Absolwenci kierunku Dietetyka opanowują podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Posiadają podstawowe umiejętności praktyczne,  jak i wiedzę z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia dla różnych grup  wiekowych, zawodowych itp, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny stanu odżywienia, sposobu odżywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, kontrolowania jakości produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania, produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP).

Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),  placówkach poradnictwa żywieniowego, organizacjach konsumenckich, domach pomocy społecznej.