Studiuj Pielęgniarstwo

Kierunek Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia, stacjonarne 

  • Profil kształcenia: praktyczny
  • Specjalność: bez specjalności 
  • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
  • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister pielęgniarstwa
  • szczegóły

Absolwent nabywakompetencje pozwalające na: świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych. Jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.