Studiuj Ratownictwo Medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia, stacjonerne

  • profil kształcenia: praktyczny
  • Specjalność: bez specjalności 
  • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
  • szczegóły

Kierunek Ratownictwo Medyczne  przygotowuje przyszłych ratowników medycznych  do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, takich jak: ocena parametrów kardynalnych, odpowiednie ułożenie poszkodowanego stosownie do odniesionych obrażeń, prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci, bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, wykonanie defibrylacji, monitorowanie układu krążenia i oddechowego, podawanie leków z użyciem różnych dróg, przygotowanie poszkodowanego do transportu z unieruchomieniem w przypadku złamań i zatrzymaniem krwotoku zewnętrznego, odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych, udzielanie szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia w wypadkach i katastrofach.

Absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne posiadają  teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej bezprzyrządowej i z użyciem oprzyrządowania specjalistycznego w stanach zagrożenia życia. Nabywają umiejętności potrzebne do prawidłowej oceny stanu zagrożenia życia na miejscu wypadku, potrafią dokonać wstępnej segregacji istotnej w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz potrafią zabezpieczyć osoby poszkodowane.

Absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne potrafią na stanowisku dyspozytora przeprowadzić wywiad celem rozpoznania sytuacji zagrożenia i udzielić instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności. W czasie transportu potrafią zapewnić bezpieczeństwo ofiarom i poszkodowanym, a także we właściwy sposób przekazać poszkodowanego personelowi ambulatorium, izby przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  (SORu). Absolwenci są przeszkoleni w zakresie zarówno wykorzystania sprzętu ratowniczego, jak i jego konserwacji i przygotowania do użycia podczas akcji ratowniczej oraz  w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej z przeprowadzonych czynności.

Absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne znajdują zatrudnienie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, innych jednostkach i formacjach ratowniczych pomocy doraźnej, a także w Izbie Przyjęć szpitala lub ambulatorium.