Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Skład Komisji ds. Monitorowania Losów Absolwentów

 

Przewodnicząca: 

dr n. med. Ewa Kupcewicz

 

Z-ca Przewodniczącej: 

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

 

Przedstawiciel OIPiP: 

mgr Maria Danielewicz

 

Członkowie: 

dr hab. inż. Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, prof. UWM 

dr n. med. Aleksandra Gutysz - Wojnicka 

mgr Ewa Doroszkiewicz 

mgr Tadeusz Miłowski

 

Sekretarz: 

lic. Marta Kamińska

 

Poniżej przedstawiamy dokumenty wytworzone podczas posiedzeń Komisji:

 

  1. Raport z badania ankietowego "Studia z perspektywy absolowenta UWM w Olsztynie
  2. Raport losy absolwentów z lat 2014-15 (3 lata po ukończeniu kształcenia)
  3. Raport losy sbsolwentów z lat 2013-14 (5 lat po ukończeniu kształcenia)
  4. Raport losy absolwentów - 2013-2014 ( 3 lata po ukończeniu kształcenia)