Komisja ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminu Dyplomowego

Skład Komisji ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych 
i Egzaminu Dyplomowego

Przewodnicząca:

  • dr hab. n. med. Alina Minarowska

Z-ca Przewodniczącego:

  • dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz

Członkowie:

  • prof. dr hab. n. med. Sławomir Szajda
  • prof. dr hab. inż. Lidia Maria Wądołowska
  • dr n. med. Aleksandra Gutysz–Wojnicka
  • dr Katarzyna Kubiak
  • dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Młynarska

Sekretarz:

  • mgr Artur Tański