Zespół ds. Dodatku Motywacyjnego na lata 2025 - 2026

Zespół ds. Dodatku Motywacyjnego na lata 2025 - 2026:

 • prof. dr hab. Ewa Dzika – przewodnicząca
 • prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska
 • dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
 • dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
 • dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz, prof. UWM
 • dr hab. Robert Podstawski, prof. UWM
 • dr n. med. Olga Bielan
 • dr n. med. Aleksandra Gutysz - Wojnicka
 • dr Paweł Jastrzębski
 • dr Katarzyna Kubiak
 • mgr Katarzyna Pątkowska
 • dr hab. n. med. Anita Mikołajczyk, prof. UWM – przedstawiciel związków zawodowych