Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu, Mobbingowi oraz Stalkingowi

Skład Komisji:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc - przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Dzika z-ca przewodniczącego
 • dr hab. n. med. Anita Mikołajczyk, prof. UWM
 • dr n. med. Aleksandra Gutysz - Wojnicka
 • dr Paweł Jastrzębski
 • mgr piel. Ewa Doroszkiewicz
 • mgr piel. Izabella Konopka
 • lic. Marta Kamińska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego

Dokumenty do pobrania:

 1. Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi
 2. Zgłoszenie skargi dotyczącej dyskryminacji (wniosek)
 3. Zgłoszenie skargi dotyczącej molestowania seksualnego (wniosek)
 4. Zgłoszenie skargi dotyczącej mobbingu (wniosek)
 5. Zgłoszenie skargi dotyczącej stalkingu (wniosek)