Rada Programowa na kierunku fizjoterapia

Rada Programowa na kierunku fizjoterapia w kadencji 2020-2024
(powołana Decyzją nr 26/2023 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
CM UWM w Olsztynie z dnia 23 października 2023 r.)

Przewodnicząca:

 • dr Barbara Juśkiewicz - Swaczyna

Wicedyrektor ds. kształcenia:

 • dr n. med. Olga Bielan

Członkowie:

 • prof. dr hab. Ewa Dzika
 • dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
 • dr Katarzyna Balewska – Juras
 • dr Agnieszka Oponowicz
 • mgr Marta Piedziewicz

Przedstawiciele studentów:

 • Kacper Gut
 • Paweł Kuciński
 • Patryk Poczykowski
 • Natalia Błażejewska

Sekretarz:

 • mgr Katarzyna Stasiewicz